Het project kostenanalyse vaarwegstremmingen Noord-Brabant was bedoeld om de waterdienst Noord-Brabant inzicht te verschaffen in de kosten die ontstaan bij het korter of langer stremmen van een vaarwegdeel. Om Rijkswaterstaat inzicht te kunnen verschaffen in de eventuele kosten van een vaarwegstremming werd Movares gevraagd om een onderzoek hiernaar te doen. Als uitgangspunt voor de gegevens zijn geanonimiseerde IVS90 gegevens beschikbaar gesteld. Aan de hand van deze gegevens zijn doorsneden gemaakt, die inzicht geven in vaarwegbezetting op verschillende tijdstippen door verschillende scheepstypen. Met deze gegevens kunnen kosten bepaald worden van de stremming van een vaarwegdeel van een of meer uur. Hierbij is het natuurlijk ook van belang welk vaarwegdeel gestremd wordt; kunnen schepen makkelijk omvaren of zijn de omvaarmogelijkheden beperkt. Deze factoren hebben ook zeker invloed op de kosten. Uiteindelijk is een rapport opgeleverd dat inzicht verschaft in de kosten van een stremming van een deel van de Zuid-Willemsvaart of het Wilhelminakanaal.

Vraag van de opdrachtgever

De Dienst Noord-Brabant van Rijkswaterstaat wil de kosten voor stremmingen op haar kanalen zoveel mogelijk beperken. Movares werd gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de vaarwegbezetting, en wat het op een bepaald moment kost om een vaarwegdeel te stremmen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Om aan de vraag van Rijkswaterstaat te voldoen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• analyse van de verkregen data
• verdeling waterwegen in kleinere stukken
• doorsnedes maken uit de data om te komen tot vaarwegbezetting op verschillende tijdstippen, met een verdeling over scheepstypen
• onderzoeken wat de normale vaarroutes en alternatieve routes zijn
• opstellen regels
• data combineren met regels en zo kostenschatting maken

Kenmerken van dit project

 
LocatieNoord-Brabant
 
Periode2011 - 2012
KlantRijkswaterstaat Noord-Brabant

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?