Onderzoek naar gebiedsspecifieke nieuwe en klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven voor verschillende locaties langs de Neder-Rijn en Lek. In dit onderzoek heeft Movares zowel de projectleiding als het landschappelijk ontwerp en inpassing voor haar rekening genomen.

Vraag van de opdrachtgever

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat ontwikkelt kennis over hoe Nederland zich het beste voorbereidt op de gevolgen van de wereldklimaatverandering.

In opdracht van het programmabureau Kennis voor Klimaat heeft Movares in een consortium van wetenschappelijk onderzoekers en technici een onderzoek uitgevoerd naar gebiedsspecifieke nieuwe en klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven voor verschillende locaties langs de Neder-Rijn en Lek.

Uitgevoerde werkzaamheden

In dit onderzoek heeft Movares zowel de projectleiding als het landschappelijk ontwerp en inpassing voor haar rekening genomen.

Eén van de locaties ligt in Streefkerk. Hier moet een mogelijke binnenwaardse afschuiving als gevolg van opbarsten van de gronden achter de dijk bij hoge waterstand opgelost worden. Tegen de dijk, met een karakteristiek profiel, staat veel beeldbepalende bebouwing. Er is een integraal alternatief uitgewerkt voor een brede multifunctionele dijk met nieuwe woonbebouwing en een recreatieve route, waarbij de identiteit van de dijk en het dijkdorp zoveel mogelijk bewaard is gebleven.

Kenmerken van dit project

 
LocatieNederrijn en Lek
 
Periode2009 - 2010
KlantProgrammabureau Kennis voor Klimaat

Word jij onze nieuwe collega?