Expertise
De Europese Kaderrichtlijn Water verlangt van de lidstaten dat de natuurlijke watersystemen van rivieren, kreken, meren en plassen zodanig worden beheerd, dat ze gezond en veerkrachtig zijn en een dragende functie hebben voor alles wat leeft en bloeit. Dit vraagt duurzame expertise op het biologisch, hydrologisch en ecologisch vlak. De Kleine Weerd is een buitendijks gebied aan de Maas, ter hoogte van Maastricht. In overeenstemming met de richtlijnen vroeg opdrachtgever Rijkswaterstaat Dienst Limburg een inrichtings- en een beheerplan voor dit gebied.

Natuurlijk
Voor de inrichting van het gebied betekent dit allereerst het ontwerp en de realisatie van een meestromende nevengeul. Het ontwerp is klimaatbestendig en houdt rekening met een hogere afvoer van water. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse duurzame elementen zoals ecologisch verantwoord materiaal en een gesloten grondbalans. In samenwerking met de bureaus CSO en Meander is een ecologisch beheerplan opgesteld dat uitgaat van cyclisch beheer, waarbij menselijk ingrijpen tot een minimum beperkt blijft. Het plan laat voldoende ruimte voor natuurlijke processen zoals vegetatieontwikkeling, sedimentatie en erosie zonder dat de waterveiligheid in gevaar komt.

Contact: camiel.dijkers@movares.nl

Samenwerking

In samenwerking met de bureaus CSO en Meander is een ecologisch beheerplan opgesteld dat uitgaat van cyclisch beheer, waarbij menselijk ingrijpen tot een minimum beperkt blijft.

Kenmerken van dit project

 
LocatieKleine Weerd
 
Periode2008 - 2009
KlantRijkswaterstaat Dienst Limburg

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?