In opdracht van de gemeente Delft wordt op dit moment de Kapelsbrug door een aannemer gereconstrueerd. Als gevolg van de aanpassingen blijkt het bestaande remmingwerk onvoldoende bescherming te kunnen bieden voor het nieuw op te trekken metselwerk.

Het nieuwe metselwerk is inmiddels meerdere malen aangevaren en vraagt de gemeente Delft Movares zo spoedig mogelijk een oplossing te bedenken om verdere aanvaringen te voorkomen.

Vraag van de opdrachtgever

De vraag van de gemeente Delft is om de benodigde vergunningen te regelen. Het maken van het voorlopig en definitief ontwerp en de berekeningen om het bestaande remmingwerk te verlengen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor de gemeente is Movares nu bezig, ten behoeve van het aanvragen van de benodigde vergunningen, met het maken van een voor- en definitief ontwerp en een daarbij behorende berekening om het bestaande remmingwerk (aan de oostzijde) te verlengen.
 
Op grond van de nu beschikbare gegevens lijkt het haalbaar om het remmingwerk te verlengen met een uitkraging. De door Movares op te stellen ontwerpberekening zal zich er op richten dat constructie qua sterkte en stijfheid wordt getoetst op de aanvaarbelasting om na te gaan of deze optie haalbaar is. In het schets-/voorontwerp wordt de uitkraging globaal gedimensioneerd en aangegeven welke versterkingen mogelijk nodig zijn.
 
In de DO-fase wordt het voorontwerp van de constructie nader gedetailleerd (lasdetails, maatvoering etc.) en vastgelegd in een definitief ontwerp. Het definitief ontwerp kan vervolgens worden gebruikt voor het aanvragen van de nodige vergunningen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieDelft
 
Periode2012 - Heden
KlantGemeente Delft

Word jij onze nieuwe collega?