In industriehaven Loven en Kraaiven te Tilburg moesten de bestaande, vaak betonnen of houten, kadeconstructies grotendeels vervangen worden door nieuw te realiseren kadeconstructies. In het kader van duurzaamheid maakte Movares voor de nieuwe kadeconstructie een toekomstvast ontwerp waarbij rekening werd gehouden met toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van de kades. De kadeconstructies zijn daardoor in de toekomst eenvoudig uitbreidbaar naar een zwaarder belaste kade. Aanvankelijk is onderzocht of de projecten in een D&C-contract op de markt konden worden gezet. Hiertoe is een referentieontwerp en een D&C-contract gemaakt en zijn marktpartijen benaderd. Uiteindelijk is vastgesteld dat traditionele uitwerking voor deze werkzaamheden best passend was.

Vraag van de opdrachtgever

Het realiseren van een Voorontwerp en Definitief Ontwerp, het onderzoeken van de mogelijkheden voor een D&C-contract, het vervaardigen van de (traditionele) bestekken en advisering van de opdrachtgever gedurende de realisatie van de nieuwe kades.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares stelde het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, berekeningen en het bestek op. Daarnaast verzorgde Movares de vergunningaanvragen en adviseerde Movares de opdrachtgever bij de uitvoering van het project.

Kenmerken van dit project

 
LocatieTilburg
 
Periode2010 - 2011
KlantGemeente Tilburg

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?