Ons project

Integrale aanpak instandhoudingsadviezen beweegbare kunstwerken

Integraal contract

Waar voorheen alle kunstwerken – dus vaste en beweegbare – in één contract werden ondergebracht, zijn deze keer twee aparte contracten opgesteld. Bij beweegbare objecten gaat het namelijk om meer dan alleen civiele techniek en zijn met name werktuigbouwkunde en elektrotechniek essentieel. Om de risico’s nog beter in beeld krijgen heeft Rijkswaterstaat een integraal advies aan ons uitgevraagd voor de beweegbare objecten. Door alle disciplines te betrekken, krijgt de beheerder een veel beter beeld van hoe een complex erbij ligt en wat nodig is om het goed in stand te houden.

Allesomvattend advies

In het contract waren per kunstwerkcluster (batch) twee expertsessies opgenomen. Na het bureauonderzoek deelden we onze bevindingen met de beheerders en de vakdeskundigen, zodat we goed voorbereid naar buiten konden gaan voor de inspecties. Tijdens de tweede expertsessie deelden we de data uit de inspecties en de voorgenomen adviesmaatregelen en toetsten die met opnieuw de beheerders en de experts. Zo kwamen we samen tot een allesomvattend, gedegen advies.

Duikinspecties

Soms is aanvullend onderzoek nodig. Daarom hebben de beheerders de ruimte gekregen om aanvullende inspecties te laten doen, zoals betononderzoek, een herberekening, chroom 6-onderzoek of een duikinspectie. Schepen zijn de laatste jaren groter en de motoren krachtiger geworden, waardoor schades aan de waterbodem kunnen ontstaan. Met duikinspecties kunnen onder andere deze schades in beeld worden gebracht.

Samenwerking

Voor een groot deel van het civiele deel hebben we samengewerkt met ingenieursbureau Westenberg. Daarnaast was er nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat (GPO, PPO) en alle stakeholders.

Zie ook artikel in Movares Magazine 4 2022

LocatieGrave
Periode2019 - 2023
KlantRijkswaterstaat

Gerelateerd nieuws & publicaties