Ons project

Integraal duurzaamheidsonderzoek TenneT

Het elektriciteitsnetwerk is volop in beweging. Door de toenemende elektriciteitsopwekking en -distributie neemt de belasting op het elektriciteitsnet toe. Zo ook in de Zuidplaspolder. Om de energievoorziening te garanderen bouwt TenneT een nieuw 150kV-station in Zevenhuizen, wordt het bestaande 380kV/150kV-station in Bleiswijk uitgebreid en worden beide stations via een 150kV-kabelverbinding met elkaar verbonden. Movares heeft voor deze stations een integraal duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd.

Diverse duurzaamheidsmaatregelen

TenneT werkt hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet en heeft zich bovendien gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals (SDGs). Het doel is om de negatieve impact van hun projecten te verminderen en de positieve impact van hun bedrijfsactiviteiten te vergroten. TenneT heeft ons daarom gevraagd om verschillende duurzaamheidsmaatregelen te onderzoeken op haalbaarheid en hierbij te kijken naar de fasering van de stations en het vastgestelde programma van eisen. Ook wilde TenneT de CO2-impact van de maatregelen laten onderzoeken inclusief de bijbehorende kosten.

Innovatief

De ontwerpen van de stations zijn tot stand gekomen door naast bouwkundige en architectonische expertise gebruik te maken van onze expertise van circulariteit, ecologie en energie. Zo hebben we in het kader van circulariteit via een Milieukostenindicator (MKI) analyse gekeken naar de toepassing van duurzamere materialen in het ontwerp. Daarnaast hebben we een ecologisch ontwerpplan opgesteld om de effecten van de stations op het milieu en de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Ten slotte zijn verschillende energiebesparende maatregelen in het ontwerp onderzocht, waaronder de mogelijkheid voor het plaatsen van zonnepanelen op beide stations. Dit resulteerde in een integraal duurzaamheidsadvies, waarbij we TenneT inzicht konden geven in de haalbaarheid van verschillende duurzaamheidsmaatregelen.

Periode2021 - 2021
ArchitectDmitri Levin

Duurzame energieopwekking met zonnepanelen

In een tijd waarin aan gebouwen steeds hogere eisen gesteld worden aan duurzaamheid en energiezuinigheid biedt het benutten van zonne-energie een uitkomst. Gebruik van zonne-energie…

Lees verder

Hoogspanningsstations

Movares Energy kan u op constructief en elektrotechnisch vlak van dienst zijn bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van hoogspanning schakelstations.

Lees verder

Kabels en lijnen

Het verbindingenteam van Movares Energy werkt graag met vraagstukken op het gebied van verkabeling en de engineering van hoogspanningslijnen.

Lees verder

Netontwikkeling

De elektriciteitssector is sterk in beweging, zowel onder invloed van de toenemende vraag naar energie als door de hoge ambities de CO2-uitstoot te verlagen. Centrale…

Lees verder

Energietransitie

Naar een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze...
Lees verder