Installaties OV-Terminal Utrecht

Technische installaties krijgen een steeds groter aandeel in bouwprojecten. Deze installaties volgen doorgaans het architectonische en constructieve ontwerp, terwijl het loont om ze vanaf het prille begin van het ontwerp te betrekken. Installaties slokken immers een groot deel van het totale bouwbudget op. Zoals bij de OV-Terminal Utrecht.

Vraag van de opdrachtgever

button-ovtMaak een ontwerp voor de installaties passend bij de projectvoorwaarden en het programma van eisen dat hiertoe is opgesteld. Controleer vervolgens of dit alles goed wordt uitgevoerd. Verwerk de tussentijdse wijzigingen in de bestekken. Toets de voorzieningen ten behoeve van de brandveiligheid in afstemming met de vergunningverlener zodat er wordt voldaan aan de gestelde eisen in de vergunning.

Uitgevoerde werkzaamheden

Buiten de uitvoering van wat beschreven is in de Vraagomschrijving, heeft het ingenieursbureau Movares ook inhoudelijke en operationele verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld om de juiste vragen te stellen aan de bouwkundig en constructieve ontwerpers. Maar ook om de opdrachtgever bij te staan en ervoor te zorgen dat deze de consequenties van zijn wensen en eisen in elke fase helder in beeld krijgt. 

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de installatie-werkzaamheden werden diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerpen. Zo kwam gaandeweg de ledverlichting in beeld, evenals de zonnecellen op de daken van de nieuwe perrons. De meest ingrijpende wijziging was de toevoeging van het Stadskantoor, waarvan de poten dwars door het dak van de OV-Terminal steken.

Vermeldenswaardig is verder de conceptwijziging van de energievoorziening. Door het vergroten van de vermogensvraag moest het distributiesysteem worden aangepast. De conceptwijziging voor de installaties van winkels en horeca vereiste ingrijpende aanpassingen in capaciteit, planning en uitvoering van de benodigde installaties, die opnieuw werden aanbesteed en waarbij het budget verdubbelde.

Bijzonderheden

Voor de ingenieurs en adviseurs van Installaties onderscheidt OV-Terminal Utrecht zich door omvang, duur en complexiteit van het project. Het bestaat uit vele deelprojecten en kent diverse ingrijpende wijzigingen waarvan hierboven en -onder enkele opvallende worden uitgelicht. Naast hun noodzaak om een gebouw te laten functioneren hebben Installaties ook grote raakvlakken met bouwkunde, de constructie, architectuur en brandveiligheid.

 

Algemeen
Het verwerken van de wijzigingen in de bestekken vereiste op de eerste plaats flexibiliteit van de ontwerpers en toezichthouders op de technische installaties. Verder vergden zij overredingskracht om de opdrachtgevers ervan te overtuigen dat zulke ingrepen tijd nodig hebben en rijp beraad.

 

Technisch
Wat aanvankelijk innovatief leek, raakte snel ingeburgerd. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van ledverlichting en zonnecellen.

Door de vereiste capaciteitstoename nam het ruimtebeslag van kabels en leidingen dusdanig toe, dat hiervoor een extra perstunnel onder de perrons moest worden aangelegd.

Ook het systeem van hemelwaterafvoer van het enorme golvende dak, waarbij de afvoeren in de slanke kolommen moesten worden opgenomen, vergde het nodige rekenwerk.

Een van de meest ingrijpende aanpassingen was de latere keuze voor de commerciële ruimten als compleet inwisselbare, kant-en-klare plug and play-units. Waar bijvoorbeeld een boekenwinkel vertrekt, kan nu zonder problemen vervolgens een hamburgertent de deuren openen. Dit vereist een ruim basisniveau voor alle mogelijke technische installaties, waaronder de toe- en afvoer van lucht.

Samenwerking

Intern verliep de intensieve samenwerking tussen de diverse betrokken disciplines optimaal dankzij de minimale wisselingen binnen het kernteam.

LocatieUtrecht
Periode2003 - 2016
ArchitectBenthem Crouwel Architects (BCA)
KlantProRail