Installatieconcept station Groningen

Om de uitbreiding van treinverkeer rond Groningen, door onder andere meer treinen en doorgaande treinen, mogelijk te maken zijn wijzigingen aan de sporen en het station Groningen nodig. Deze aanpassingen, onderdeel van het project Groningen Spoorzone, bestaan onder meer uit een perronplein met voorzieningen, meer sporen en perrons, een nieuwe reizigerstunnel, een fietstunnel, een nieuwe ondergrondse fietsenstalling, een bustunnel, een nieuw busperron en het verplaatsen van het opstelterrein.

Vraag van de opdrachtgever

Het maken van een installatieconcept dat als brondocument gebruikt zal worden voor de vraagspecificatie voor het ontwerp. Bij het maken van dit concept moeten de diverse stakeholders betrokken worden.

Uitgevoerde werkzaamheden

Veel van de huidige stationsinstallaties moeten in verband met de wijzigingen aan de sporen en het station worden aangepast. Om de fietstunnel te kunnen realiseren moeten kabels en leidingen worden verlegd, gegroepeerd en geordend. De plaats voor de installatieruimte(s) voor de installaties voor liften en roltrappen, OV-chipkaart installaties en verlichting moeten worden bepaald. De laagspanningsinstallatie voor de stroomvoorziening zal worden vervangen, uitgebreid en verplaatst. En er komt een spoorkruisend kabels‐ en leidingentracé voor perroninstallaties met verdeelkasten op perronniveau.

Voor al deze noodzakelijke aanpassingen maakte Movares het installatieconcept als basis voor de uitwerking in een latere fase als voorontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), bestek etc.
Het concept heeft een hoog abstractieniveau waarin verschillende opties benoemd worden. Doordat de betrokken stakeholders, provincie Groningen, gemeente Groningen, NS, Nedtrain, Arriva, ProRail op verschillende detailniveau’s denken was het een uitdagend proces om dit op elkaar af te stemmen.

Innovatie een van onze pijlers

Toepassen van Systems Engineering conform: Handboek Systems Engineering (SE)- Overzicht in processen, informatie en technieken, ProRail , april 2015

Kenmerken van dit project

 
LocatieGroningen
 
Periode2014 - Heden
KlantProRail

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?