De Frans Halsbrug, Jaagbrug, Brug over het Jaagpad en tot slot de Rembrandtbrug te Rijswijk ondergingen een algehele visuele inspectie, waar bij de laatstgenoemde brug tevens een verfijnde herberekening werd uitgevoerd.

Vraag van de opdrachtgever

In opdracht van de gemeente Rijswijk voert Movares inspectie naar de huidige onderhoudstoestand en de constructieve veiligheid van vier bruggen uit. Daarnaast geeft Movares op basis van de inspectie- en onderzoeksresultaten een indicatie van de restlevensduur van de gehele constructie . Ook is Movares gevraagd om, naast een algehele visuele inspectie, een onderhoudsadvies op te stellen.

Uitgevoerde werkzaamheden

Om de huidige onderhoudstoestand van de kunstwerken vast te stellen, voerde Movares een visuele inspectie uit. Bij de algehele visuele inspectie worden de volgende onderdelen beoordeeld:

  • Verharding op de brug.
  • Leuningen op de brug.
  • Toeritten van de brug.
  • Dek.
  • Landhoofden.
  • Eventueel aangrenzende houten damwand en/of remmingwerk.
  • Fundering onder de landhoofden (indien noodzakelijk).
  • Betonnen damwand.
  • Leuning op de brug.
  • Metselwerk.

Indien er een remmingwerk aanwezig is, wordt deze meegenomen. Aangrenzende oeverbeschermingen worden niet meegenomen.

Naast deze werkzaamheden, beoordeed Movares de constructieve veiligheid van de vier bruggen. Voor het beoordelen van de constructieve veiligheid is er een globale herberekening op basis van de huidige normen [NEN-EN 1990, 1991 en 1992, NEN8700/8701] uitgevoerd. Voor de Rembrandtbrug is een verfijnde herberekening uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van deze onderzoeken heeft Movares een indicatie van de restlevensduur van de gehele constructie op basis van de inspectie- en onderzoeksresultaten gegeven. Daarnaast is er een onderhoudsadvies voor de gemeente Rijswijk opgesteld. Hierin wordt geadviseerd over de maatregelen die getroffen moeten worden om de restlevensduur te verlengen en de bruggen in stand te houden.

Kenmerken van dit project

 
LocatieRijswijk
 
Periode2012 - 2013
KlantGemeente Rijswijk

Word jij onze nieuwe collega?