Movares heeft inmiddels bij diverse zuiveringsstations zogenaamde reinwaterreservoirs geïnspecteerd. Hierin wordt het drinkwater opgeslagen, voordat het naar de klanten gedistribueerd wordt.

Vraag van de opdrachtgever

Het goed functioneren van de reservoirs is  van groot belang voor de leveringsbetrouwbaarheid en de waterkwaliteit van het drinkwaterbedrijf. Daarom moet er inzicht zijn in de conditie van de reservoirs.

Uitgevoerde werkzaamheden

De conditie is in beeld gebracht volgens de methode van de NEN 2767-1, conditiemeting van bouw- en installatiedelen. Aan het inspectierapport is meerwaarde toegevoegd, door het opnemen van een Meerjarenonderhoudsplanning en een risicoanalyse (FMECA). De planning geeft een beeld van de kosten die in de komende 25 jaar te verwachten zijn voor onderhoud en inspectie. In de risicoanalyse wordt de hoogte van de risico’s (kans x gevolg) voor het object in kaart gebracht. Hiermee worden de aangetroffen schades gerelativeerd ten aanzien van de risico’s die zij veroorzaken.

Bijzonderheden

Deze inspecties zijn uitgevoerd in besloten ruimtes. Aangezien alle medewerkers van de afdeling Onderhoudsmanagement VCA V.O.L.-gecertificeerd zijn, weten zij welke risico’s daarbij kunnen optreden. In samenwerking met de opdrachtgever is steeds een veilige werkplek gerealiseerd.

Kenmerken van dit project

 
LocatieZuid-Holland Oost
 
Periode2013 - 2013
KlantOasen

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?