Ons project

Inspectie metro- en tramwissels Rotterdam

Het Rotterdamse metronetwerk is het grootste metronetwerk van Nederland. Dagelijks worden op vijf lijnen ongeveer 300.000 personen vervoerd. Het tramnetwerk in Rotterdam telt negen lijnen waarop dagelijks 170.000 personen worden vervoerd. Het metro- en tramnetwerk wordt geëxploiteerd en beheerd door RET. Om de technische staat van de wissels van dit drukbereden metro- en tramnetwerk te beoordelen heeft Movares alle wissels geïnspecteerd.

Vraag van de opdrachtgever

RET IM heeft Movares gevraagd alle 221 wissels in het Rotterdamse hoofdmetronet visueel te inspecteren en de resultaten samen te vatten in een rapportage met bevindingen en aanbevelingen. Daarnaast heeft de RET Movares gevraagd om 273 wissels in het Rotterdamse tramnetwerk te inspecteren en te meten.

Uitgevoerde werkzaamheden

In veertig nachten zijn de metrowissels visueel geïnspecteerd. De inspectie is uitgevoerd met behulp van een door RET ontwikkelde app. De resultaten van de inspectie zijn vastgelegd in een rapportage. In deze rapportage zijn de volgende onderwerpen behandeld:

  • samenvatting van de technische staat van de wissels
  • gevolg en waarschijnlijke oorzaak van de gebreken
  • aanbevelingen voor oplossingen op korte termijn
  • aanbevelingen voor het structureel voorkomen van gebreken

Verder zijn gedurende vijf weken de tramwissels geïnspecteerd en gemeten. Dit is uitgevoerd met en vastgelegd in een door RET ontwikkelde app.

Light Rail

Steden en economische centra zijn voortdurend in ontwikkeling; reizigersaantallen en binnensteden slibben steeds vaker dicht. De dynamiek van veranderende reizigersstromen en veranderende centra vragen om integrale OV-oplossingen in stedelijke gebieden.

Lees verder