Tussen Doetinchem (Nederland) en Wesel (Duitsland) wordt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aangelegd met innovatieve Wintrack-masten. Deze ‘interconnector’ is voor TenneT noodzakelijk om optimaal te kunnen opereren in de Noordwest-Europese energiemarkt, om de betrouwbaarheid van het net te kunnen waarborgen en om in de toekomst optimaal gebruik te kunnen maken van duurzame energie. Movares Energy is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de Wintrack-hoogspanningsmasten in Nederland.

Vraag van de opdrachtgever

Het project Doetinchem – Wesel 380 kV (afgekort DW380) behelst het ontwerp en de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Doetinchem (Nederland) en Wesel (Duitsland).

TenneT heeft Movares de opdracht verleend voor het ontwerp en de engineering van de 54 masten aan de Nederlandse zijde van de grens. Deze masten worden uitgevoerd in het nieuwe Wintrack-ontwerp dat bestaat uit tapsvormige buismasten. Deze masten hebben geen brede armen waaraan de geleiders naast elkaar hangen zoals bij de huidige vakwerkmasten het geval is. Bij de Wintrack-masten worden de geleiders  tussen de buispalen boven elkaar vastgezet en hangen dichter bij elkaar. Het magnetisch veld is daardoor kleiner en de masten zijn beter in te passen in de omgeving.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het project omvat het uitwerken/controleren van het ontwerp en het realiseren van een Functionele Specificatie en een bestek. Allereerst heeft Movares in nauwe samenwerking met TenneT de definitieve tracering van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem – Wesel 380 kV en bijbehorende mastposities vastgesteld. Als input daarvoor is de economisch meest voordelige veldlengte van de Wintrack-masten voor DW380 bepaald. Tot nu toe zijn deze masten uitsluitend in staal gerealiseerd. Op verzoek van TenneT heeft Movares alternatieve Wintrack-masten in beton ontworpen en TenneT bijgestaan met de materiaalonafhankelijke vergunningaanvraag. Voorjaar 2014 was het Basisontwerp zo goed als gereed. Naar verwachting zal het project in 2016 gerealiseerd zijn.

Bijzonderheden

Onlangs is de zogenoemde Erkenningsregeling opengesteld voor aanmelding door aannemers in binnen- en buitenland.  Movares heeft – in samenhang met de andere Wintrack-projecten in Nederland – meegewerkt aan de Functionele Specificatie voor de aanbesteding van de Wintrack-masten inclusief funderingen. Onderdeel hiervan was een optimalisatie van de sterkte- en stijfheidseisen van de Wintrack-masten. In nauwe samenwerking met TenneT zijn de mastverhoudingen als voetdiameter, topdiameter en tapsheid geoptimaliseerd en gepresenteerd aan de externe architect als input voor het definitieve Beeldkwaliteitsplan van de Wintrack-masten.

Samenwerking

Movares coördineert de afstemming tussen de verschillende partijen die aan dit project werken. De nieuwe verbinding wordt gedeeltelijk gecombineerd met bestaande 150 kV verbindingen wat veel afstemming met service provider Reddyn/Liandon met zich meebrengt. Intern Movares wordt nauw samengewerkt met constructeurs van de afdeling Infrastructuur en elektrotechnici van Tractie-Energie Systemen (TES) van de divisie Rail.

Innovatie een van onze pijlers

Dit nieuwe type Wintrack-hoogspanningsmasten is uniek voor Nederland en daarbuiten. Movares Energy is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het ontwerp van deze nieuwe buisvormige hoogspanningsmasten. De nadere uitwerking in sterkte, stijfheidseisen, mastverhoudingen, beton, Functionele Specificatie en vormgeving onderstreept de betrokkenheid en expertise van Movares bij de realisatie van deze innovatieve masten. De duurzaamheid bestaat onder andere uit de duurzame inpassing in het landschap, het combineren van de nieuwe 380 kV verbinding met bestaande 150 kV verbindingen en het faciliteren van de uitwisseling van duurzame energie in Noordwest-Europa.
LocatieDoetinchem
Periode2012 - 2016
KlantTenneT