Ons project

Infrastructuur, kunstwerken en betonbouw OVT Utrecht

De OV-Terminal Utrecht is de grootste en meest complexe puzzel op bouwtechnisch, logistiek en organisatorisch gebied die de civiel ingenieurs van Movares tot nu toe mochten oplossen. Deze klus werd tijdig geklaard. Ondanks grootschalige tussentijdse wijzigingen in het bestek.

Vraag van de opdrachtgever

Ontwerp voor de OV-Terminal Utrecht de complete onderbouw inclusief de funderingen en verder alles wat van beton is. Dit terwijl het station openblijft, met het ontwerp van de directe omgeving van de OV-Terminal nog volop in ontwikkeling.

button-ovt

Uitgevoerde werkzaamheden

Het ‘betonnen kunstwerken-team’ van Movares ontwierp alles wat van beton is: funderingen en onderbouw van de Terminal-vloer. Ook alle werktekeningen met de detaillering van de diverse onderdelen werden gemaakt door dit Movares-team.

Behalve het technische ontwerp voor funderingen en onderbouw, stelde Movares alle bestekken op; een activiteit die meestal wordt uitbesteed aan de aannemers. Zo kwam de constructieve uitwerking van alle bestekken terecht in één hand. Dit schiep de gelegenheid voor een uitgewerkt ontwerp op basis waarvan goede afspraken gemaakt konden worden met betrokken derden, zoals uitvoerende aannemers.

Een voordeel van deze integrale aanpak was dat sneller en effectiever gereageerd kon worden op de vele aanpassingen tijdens de bouw, zoals de inpassing van het nieuwe Stadskantoor. Mede als gevolg hiervan kon het project worden gerealiseerd zonder vertragingen in de bouw. Iets dat uitzonderlijk is bij een project van deze omvang en complexiteit.

Bijzonderheden

Het feit dat Utrecht CS – het drukste station van Nederland – werd verbouwd terwijl het in gebruik was, vergde een uitgekiende en zeer gedetailleerde fasering. Met de hal van de OV-Terminal in aanbouw moest bovendien tussentijds het nieuwe Stadskantoor worden ingepast.

De uitzonderlijke tijdsduur, de omvang en complexiteit kenmerken dit project, evenals het grote aantal betrokken partijen.

Een technische bijzonderheid is de aanpak van de brandveiligheid. De stationshal is te groot in oppervlak om aan de wettelijk vereiste compartimentering te voldoen en moest daarom met een andere aanpak brandveilig worden gemaakt.

Samenwerking

Op vloerniveau kwamen alle aspecten van het constructief ontwerp bijeen. De kunst was om al die onderdelen op de juiste manier in elkaar te passen. Dit vergde een intensieve samenwerking met andere teams en divisies, in de organisatie en daarbuiten. (Zie ook de projecten Constructies, Installaties en Bouwmanagement & projectfasering.

Een samenwerking die door de betrokkenen beschreven wordt als ‘zeer goed’ en ‘een meerwaarde van dit project’.

Lees hier meer in de OVT special van Bouwen met Staal.

LocatieUtrecht
Periode2008 - 2016
ArchitectBenthem Crouwel Architects (BCA)
KlantProRail

Architectuur

Architectuur – StudioSK heeft een voorsprong in ervaring met design & construct. Onze ontwerp-methodiek en referentieontwerpen zorgen ervoor dat de ruimtelijke kwaliteit geborgd wordt.

Lees verder

Constructief Ontwerpen & Bouwkunde

Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.

Lees verder