Gemeente Amsterdam is in 2014 gestart met de implementatie van Assetmanagement voor de Openbare Ruimte. Het gaat hierbij om de transitie van budgetgestuurd naar risicogestuurd beheer en onderhoud van de assets, ongeveer 120.000 lantaarnpalen, 350.000 bomen, 28 miljoen m2 verhardingen en eenzelfde oppervlakte aan groen, 1700 bruggen en 700 km oevers en kademuren. De ontwikkeling en implementatie van producten, structuren en processen maakt een essentieel onderdeel uit van deze transitie.

Vraag van de opdrachtgever

Gemeente Amsterdam zocht een procesmanager implementatie Assetmanagement om deze transitie te begeleiden, specifiek voor het proces Monitoring & Inspectie (AM M&I).

Uitgevoerde werkzaamheden

Van 2014 tot 2015 heeft Movares een bijdrage geleverd aan de transitie naar risicogestuurd beheer en onderhoud van de civiele constructies, waaronder vaste en beweegbare bruggen, sluizen, kades en oevers. We hebben de beleids- en bestuurlijke uitgangspunten en eisen vertaald naar dagdagelijkse processen en structuren, inclusief de uitwerking van assetspecifieke oplossingen voor Monitoring & Inspectie. Daarnaast hebben we assetspecifieke Inspectiekaders en -plannen ontwikkeld en geïmplementeerd. Sinds 2016 begeleiden we het implementatieproces voor het complete stadsbrede areaal.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2014 - Heden
KlantGemeente Amsterdam, RVE Verkeer & Openbare Ruimte

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden