Na jaren van bouwen is het HSL-Zuid tracé in 2007 voltooid en in exploitatie genomen. De HSL-Zuid is de nieuwe, snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Parijs en sluit daarmee Nederland aan op het Europese Hogesnelheidsnetwerk. Met het afronden van de infrastructuur komt de start van het vervoer over deze lijn in zicht. High Speed Alliance (HSA) als vervoerder en enige concessiehouder op de HSL, bereidt zich voor op het kunnen rijden met als onderscheidend vermogen: service, betrouwbaarheid en snelheid.

Adviseur Testen en Configuratie Managementmichael.voesenek@movares.nl+316 - 51 09 00 92

Vraag van de opdrachtgever

De opdrachtgever ProRail als beheerder en NS HiSpeed als vervoerder bereiden zich voor om te kunnen rijden op de HSL-Zuid. Hierdoor diende er tussen oktober 2007 en maart 2011 drie proefbedrijven doorlopen te worden waarbij o.a. Movares gevraagd is om te helpen bij het configuratie management, het schrijven van de te testen procedures, het uitvoeren en het coördineren van deze testscenario’s.

Uitgevoerde werkzaamheden

Eerste Integraal Proefbedrijf

Het eerste Integraal Proefbedrijf (IPB) over de HSL-Zuid is in oktober 2007 opgestart en afgerond in juli 2009. ProRail in haar rol als beheerder van het HSL-Zuid tracé en NS Hispeed als vervoerder zijn op 7 september 2009 gestart met een commerciële dienst op de HSL-Zuid op de noordelijke vervoerscorridor tussen Amsterdam en Rotterdam. Op deze noordelijke vervoerscorridor werd destijds gereden met getrokken materieel (Traxx + 6 rijtuigen) genaamd Fyra onder ERTMS ETCS Level 1 met een snelheid van maximaal 160 km/h. Het IPB (Integraal Proef Bedrijf) is, met tussenpozen, uitgevoerd in de periode van 8 oktober 2007 tot en met 3 juli 2009. Het IPB heeft een testprogramma doorlopen voor het vaststellen van de uitvoerbaarheid en robuustheid van de vervoersketen. Daarnaast is in het IPB een periode van dienstregeling rijden (planmatig rijden) doorlopen voor het vaststellen van de performance.

 

Tweede Integraal Proefbedrijf

Het tweede Integraal Proefbedrijf (IPB) over de HSL-Zuid is in juli 2009 opgestart en afgerond in december 2009. Op 13 december 2009 is er gestart met een commerciële treindienst op de HSL-Zuid op de zuidelijke vervoerscorridor + Lijn 4 tussen Rotterdam en Antwerpen. Op deze zuidelijke vervoerscorridor is er gereden met een Thalys onder ERTMS ETCS Level 2 met een snelheid van maximaal 300 km/h. Om vast te stellen of de ingerichte logistieke keten (incl. procedures) voldoende stabiel en robuust is om commercieel te kunnen rijden tussen Rotterdam en Antwerpen over de HSL-Zuid is er door ProRail en NS Hispeed op 1 juli 2009 afzonderlijk een proefbedrijf gestart. D.m.v. het uitvoeren van verschillende operationele proceduretesten op de HSL-Zuid met een Thalys zijn de onderdelen van de logistieke keten getest.

 

 Derde Integraal Proefbedrijf

Het derde en laatste Integraal Proefbedrijf ABBA (IPB Amsterdam – Breda – Breda – Amsterdam) over de HSL-Zuid is in april 2010 opgestart en afgerond in maart 2011. Tijdens dit proefbedrijf diende vastgesteld te worden dat de ingerichte logistieke keten (incl. procedures) voldoende stabiel en robuust is om commercieel te kunnen rijden tussen Amsterdam en Breda (halfuursdienst). Tijdens het 1ste proefbedrijf (8 oktober 2007 t/m 3 juli 2009) werd al aangetoond dat dit mogelijk was voor het traject Amsterdam – Rotterdam en v.v. (uursdienst) met prio materieel (Traxx + 6 rijtuigen) onder ERTMS ETCS Level 1 (max. 160 km/h). Nu wordt het traject uitgebreid met Breda als eindstation. Op het traject Rotterdam – Breda wordt er gereden onder ERTMS ETCS Level 2 en tussen Amsterdam – Rotterdam onder ERTMS ETCS Level 1. De focus van het laatste proefbedrijf lag vooral op het traject Rotterdam – Breda en v.v. (zuidelijke deel van de HSL-Zuid). Het is de bedoeling dat snel na de start van de commerciële dienst (4 april 2011) de complete baan (noordelijk en zuidelijke deel van de HSL-Zuid) geschakeld is onder ERTMS ETCS Level 2. Vooral voor de Machinisten die reeds op de noordelijke deel van de HSL-Zuid reden is het gedrag van een trein onder ERTMS Level 1 wezenlijk anders dan in ERTMS Level 2. Tijdens de eerste twee proefbedrijven zijn veelal proefrit machinisten gebruikt voor de uitvoer van de te testen procedures. In het laatste proefbedrijf hebben veel machinisten uit de rijdende dienst (noordelijke deel) deze laatste testen uitgevoerd. Hierdoor konden ze gelijk ervaring opdoen met het rijden onder ERTMS Level 2. Tevens diende het rangeerproces op Breda ingericht te worden. Met ingang van 2 april 2011 heeft NS HiSpeed de Fyra halfuurdienst Amsterdam – Rotterdam opgestart.

Kenmerken van dit project

 
LocatieVan Amsterdam naar Antwerpen met aftakking naar Breda
 
Periode2007 - 2011
KlantProRail & NS HiSpeed

Wie zijn onze experts?

Senior Adviseur Systeem Integratie / Testen / In dienst stellenrob.vd.hek@movares.nl+316 - 53 52 75 55
Adviseur Testen en Configuratie Managementmichael.voesenek@movares.nl+316 - 51 09 00 92

Word jij onze nieuwe collega?