Het tracé is 125 kilometer lang; 85 kilometer daarvan is nieuw spoor waarop maximaal 300 kilometer per uur kan worden gereden. Belangrijke onderdelen van het HSL-Zuid-traject zijn 170 civiele bouwwerken zoals viaducten, bruggen en tunnels. Movares heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie hiervan.

Movares adviseurs en ingenieursinfo@movares.nl+ 31 (0)30 - 265 5555

Vraag van de opdrachtgever

Ontwerp, management en uitvoering van deelprojecten van de HSL-Zuid.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan vier deelprojecten van de HSL-Zuid:

 Inpassing in de omgeving: Movares heeft bijgedragen aan een ‘inpassingsvisie’. Dit is een programma van eisen waarbij gewaarborgd wordt dat de lijn technisch, esthetisch en ecologisch op een verantwoorde manier wordt aangelegd. Die visie vormde het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het tracé, waarbij Movares de plannen en contracten van de aannemers toetste.

Risicomanagement boortunnel Groene Hart: De Groene Hart-tunnel is één van de grootste geboorde tunnels ter wereld. Movares begeleidde dit megaproject op basis van risicomanagement. Door (simulatie)modellen te ontwikkelen op basis van ervaringen met de bouw van eerdere tunnels, kon mogelijke schade aan de nieuwe tunnel worden voorspeld en konden de aangeboden oplossingen van de aannemers worden beoordeeld. Het resultaat: een kwalitatief hoogwaardige tunnel die weinig onderhoud nodig heeft, gebouwd tegen lage kosten in een kort tijdsbestek.

 Reductie treindiensthinder in aanbesteding en uitvoering: Movares heeft de ‘bonus/malusregeling buitendienststelling’ bedacht. Dit is een vernieuwende aanpak in de wijze van aanbesteden die een forse reductie van treindiensthinder mogelijk maakt en bouwtechnische innovaties stimuleert. Met de regeling kon voor een groot deel van de HSL-Zuid 15% op de bouwkosten worden bespaard, naast een besparing van zo’n 800 buitendienststellingen.

EMC en beveiliging: Het beveiligingssysteem van de bestaande spoorlijn of het computersysteem van een nabijgelegen bedrijf kunnen worden gestoord door de nabijheid van een hoog voltage in de omgeving. Door speciale voorzieningen te treffen, wordt mogelijk dat systemen elkaar wél verdragen, oftwel elektromagnetisch compatibel (EMC) zijn. Movares adviseerde de HSL-projectorganisatie op het gebied van EMC. Welke risico’s brengt 25 kV-tractie met zich mee, wie zijn erbij betrokken en hoe kunnen deze risico’s ondervangen worden? Voor specifieke risico-objecten, zoals de spanningssluizen waarin van 1500 V-tractie op 25 kV-tractie werd overgegaan, heeft Movares via analyses en simulaties oplossingen geboden.

Bijzonderheden

De HSL-Zuid kreeg in 2007 de Betonprijs toegekend. Als blijk van waardering kreeg Movares een oorkonde. In het juryrapport wordt opgemerkt dat de bouw van 170 civiele bouwwerken noodzakelijk zijn door de bijzondere randvoorwaarden met betrekking tot milieu, veiligheid, rijcomfort, duurzaamheid en het dichtbevolkte gebied. Ook wordt vermeld dat de lijninfrastructuur goed in het landschap is ingepast en tegelijkertijd getuigt van onze culturele identiteit.

Samenwerking

Ontwerp en onderhoud van de spoorlijn en het reizigersvervoer over de HSL zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De ontwikkeling van publieke private samenwerking (PPS) in Nederland is gestimuleerd door de wijze waarop PPS is toegepast op de HSL-Zuid. Bij PPS-projecten werken overheid en bedrijfsleven samen bij de aanleg van publieke voorzieningen en delen zij kosten en opbrengsten. Dit moet leidt tot meer doelmatigheid en efficiencywinst.

Innovatie een van onze pijlers

Geavanceerde techniek

De HSL-Zuid is zo aangelegd dat de kans op ongelukken, zoals ontsporingen en aanrijdingen, zoveel mogelijk wordt beperkt. Uiterst geavanceerde beveiligingstechnieken, een nieuwe besturingsvorm, een zwaarder energievoorzieningsysteem en het communicatiesysteem leveren een grote bijdrage aan deze veiligheid.

Innovatieve systemen

Het ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) zorgt voor de treinbeveiliging op de HSL-Zuid. In de praktijk wordt vaak alleen ERTMS gebruikt om het beveiligingssysteem aan te duiden. Met deze nieuwe Europese standaard loopt de HSL-Zuid vooruit op Europese wetgeving en ontwikkelingen. Bij een snelheid van 300 km per uur kan een machinist onmogelijk de seinen langs de baan goed zien. Daarom zijn deze bij ERTMS vervangen door cabinesignalering. Hierbij ontvangt de machinist op zijn display alle informatie over de toegestane snelheid of de remweg. Het systeem ontvangt deze informatie door middel van GSMRail (GSM-R). Dit mobiele netwerk is speciaal voor spoorweg­toepassingen ontwikkeld.
De nieuwe beveiligingssystemen maken gebruik van radio als middel voor het geven van instructies aan de treinen, zoals toestemming om te mogen rijden, stopopdrachten en rijadviezen.Daarnaast is GSM-R ook bedoeld ter vervanging van de verschillende huidige mobiele spraak- en communicatiesystemen waaronder Telerail.
Alle beveiligingssystemen binnen het Europese Spoorwegnet van Hogesnelheidstreinen voldoen aan dezelfde norm. Hierdoor sluiten ze naadloos op elkaar aan en kunnen treinen ongehinderd landsgrenzen passeren. Dit noemen we interoperabiliteit.

Kenmerken van dit project

 
Locatieverbindt Amsterdam en Rotterdam met Antwerpen, Brussel en Parijs
 
Periode1996 - 2008
KlantMinisterie van Verkeer en Waterstaat, ProRail

Wie zijn onze experts?

Movares adviseurs en ingenieursinfo@movares.nl+ 31 (0)30 - 265 5555

Word jij onze nieuwe collega?