R-net wordt een kwalitatief hoogwaardige netwerk van openbaar vervoer in de Randstad, dat reizigers comfortabel, frequent en betrouwbaar openbaar vervoer wil bieden. In R-net werken overheden en vervoerders samen aan een bereikbare Randstad, met het doel in 2028 door de hele Randstad hetzelfde, herkenbare hoogwaardig openbaar vervoer te laten rijden onder de naam R-net. Door het samenwerkingsverband kunnen dienstregelingen van verschillende vervoerders afgestemd worden, voor goede aansluitingen en gemakkelijk overstappen. De treinen, metro’s, trams en bussen van R-net krijgen allemaal dezelfde herkenbare rood-grijze uitstraling.

Vraag van de opdrachtgever

De provincie heeft Movares gevraagd een voorkeurstracé, benodigde aanpassingen en eventuele alternatieven nader te onderzoeken. Ten behoeve van deze opgave heeft de provincie tevens gevraagd om een pakket duurzame infrastructurele maatregelen te bedenken, uiteraard binnen de randvoorwaarden van kosten, tijd en risico’s.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden van Movares Nederland B.V. bestonden uit: het opstellen van een schetsontwerp voor de vijf tracédelen waarin civiel ontwerp van wegen en kunstwerken is inbegrepen. De inpassing van het in te ontwikkelen gebied zoals in het Leidse BioSciencepark en in Nieuw-Rijngeest maken onderdeel uit van de opgave. Opdracht is te komen tot een door de stakeholders (w.o. gemeente Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Noordwijk en projectteam Rijnlandroute) gedragen ontwerp. Voortdurende afstemming met de stakeholder (w.o. in ontwerpateliers) is een belangrijk deel geweest van de opgave van Movares. Begonnen is met het opstellen van een specifiek PvE in nauwe afstemming met de stakeholders. Tevens zijn randvoorwaardelijke zaken onderzocht alvorens te ontwerpen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan onderzoek en advisering op het gebied van archeologisch onderzoek, kabels en leidingen, juridische kaders zoals bestemmingsplannen, grondeigendommen en verkeerssimulatie t.b.v. de verkeersafwikkeling en de betrouwbaarheid, te verwerven oppervlakken, GWW advies en uitgebreid onderzoek naar duurzame mogelijkheden.

Kenmerken van dit project

 
LocatieLeiden - Katwijk - Noordwijk
 
Periode2013 - 2015
KlantProvincie Zuid-Holland