Movares Energy heeft in 2012 de opdracht verworven om voor TenneT delen van twee hoogspanningslijnen te reconstrueren oostelijk van Amsterdam. Het gaat om de 380 kV hoogspanningslijnen Diemen – Krimpen en Diemen – Lelystad. De reconstructie van die lijnen heeft als uiteindelijke doel het vergroten van de capaciteit van de rijkswegen A6 en A1 in de corridor Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA).

De reconstructie omvat het verplaatsen van een tiental hoogspanningsmasten, het verhogen van een twee masten en het versterken van zes belendende masten. Gezien het ruimtebeslag van de bestaande en verbrede rijkswegen, de strikte planning van de werkzaamheden en de slechte grondslag ter plekke is het een uitdagende klus. Ondertussen dient het wegverkeer en het transport van elektriciteit ongehinderd doorgang te vinden. Dat is mogelijk door de toepassing van tijdelijke noodlijnen op de meest cruciale locaties. Movares Energy doet de algehele coördinatie, de lijnengineering, de elektrotechnische aspecten en de bestekspecificaties. Inmiddels is de engineering gereed en de aanbesteding vrijwel afgerond. De komende maanden gaat het werk buiten beginnen. Vanwege wijzigende omstandigheden is flexibel schakelen gewenst. De projectteams van Movares en TenneT werken nauw en constructief met elkaar samen om de benodigde reconstructie van de hoogspanningslijnen op tijd te realiseren. Kortom, ook voor het reconstrueren van hoogspanningslijnen om de capaciteit van rijkswegen te vergroten moet je bij Movares zijn.

Kenmerken van dit project

 
Periode2012 - Heden
KlantTenneT

Word jij onze nieuwe collega?