In de Amsterdamse metro is het tijdens de spitsuren niet toegestaan om fietsen mee te nemen. Voor de nieuwe NoordZuidLijn wil men de veiligheidsconsequenties weten wanneer dit toch wordt toegelaten.

Vraag van de opdrachtgever

Welk kwantitatief effect heeft het toestaan van fietsen in de metro NZL op de benodigde evacuatietijd in de maatgevende metrostations Rokin, Vijzelgracht en De Pijp?

Uitgevoerde werkzaamheden

Bij het uitvoeren van de opdracht is gebruik gemaakt van een 3D simulatiemodel (evacuatiemodel) van de metrostations. De hiervoor benodigde input parameters zijn door middel van literatuurstudies en veldwerk verkregen. Bij het veldwerk is in een representatief metrostations metingen/tellingen uitgevoerd nodig om de gedragskenmerken van de reizigers te analyseren en geschikt te maken voor het 3D evacuatiemodel. Met deze human factors parameters zijn vele evacuatiescenario’s doorgerekend waardoor er een gevalideerd beeld verkregen is van het effect van het toestaan van fietser in de metro op de evacuatietijd.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAmsterdam
 
Periode2015 - 2016
KlantGemeente Amsterdam (Tram en Metro)

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden