Herontwikkeling Mozartstraat Elst

Aan de Mozartstraat in Elst worden lage seniorenwoningen van woningcorporatie Vivare vervangen door levensloopbestendige appartementen. Tevens wordt het binnengebied tussen de Sint Maartenstraat en Mozartstraat heringericht om plaats te bieden aan een parkje, een speelterrein voor het kinderdagverblijf/BSO en een parkeerterrein voor de nieuwe appartementen. Ook is een langzaam verkeersroute voorzien tussen de Sint Maartenstraat en Mozartstraat.
Het binnengebied –op dit moment een oud schoolplein- wordt door de herinrichting en de aanleg van de route beter ingebed in de buurt. Een met het kinderdagverblijf en buurtgenoten ontworpen speeltoestel zal bijdragen aan de bekendheid en het gebruik van deze mooie plek in wording.

Vraag van de opdrachtgever

Vivare en de gemeente Overbetuwe hebben Movares gevraagd het stedenbouwkundig plan, het inrichtingsplan en het bestemmingsplan te verzorgen voor de herontwikkeling.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares is in de vroege planfase bij het project betrokken door Vivare en heeft het stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan (VO) en voorontwerp bestemmingsplan opgesteld, met alle daarbij behorende onderzoeken t.b.v. de bestemmingsplanwijziging: milieukundig bodemonderzoek, archeologie, NGE, watertoets, externe veiligheid, luchtkwaliteit, akoestisch onderzoek, flora & fauna en bomeninventarisatie.

Samenwerking

Movares werkte samen met SAB Adviesgroep en ingenieursbureau Econsultancy. We verzorgden in samenwerking met SAB het voorontwerp bestemmingsplan en alle daarvoor benodigde onderzoeken. Het stedenbouwkundig plan is in samenspraak met de architect Jan Bakers  van het appartementencomplex tot stand gekomen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieElst
 
Periode2012 - 2014
KlantVivare

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden