De gemeente Voorburg heeft Movares gevraagd het busstation Voorburg opnieuw vorm te geven. Doel van de herinrichting  is zowel is zowel de verbetering van de routing en afwikkelingskwaliteit voor reiziger en weggebruiker als het overzicht en beeldkwaliteit van het stationsgebied.  

Dit heeft grote consequenties voor het omliggende gebied. De herindeling van de busperrons heeft namelijk ook tot gevolg dat het aansluitende wegennet gereconstrueerd en verkeerskundig heringericht dient te worden. Dit alles binnen een aantal vaste kaders, waaronder bebouwing, de trambaan en het bestaande viaduct.

Movares heeft binnen deze opdracht het schetsontwerp en het definitief ontwerp uitgewerkt.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het Schetsontwerp omvat het planontwerp vanuit stedenbouwkundig en verkeerskundig oogpunt.

 De volgende onderdelen maken deel uit van het Definitief Ontwerp:

 • verkeerstechnisch ontwerp busplein en aansluitende wegen inclusief parkeerterrein
 • inpassing busstation onder bestaande rijksweg viaduct
 • inpassing trambaan
 • ontwerp grondkering in grondwal A12 ten gevolge van verbreding wegprofiel
 • dimensioneren afwatering
 • bebording en markering
 • uitwerken materialisatie

 

De volgende zaken maken ook deel uit van de opdracht:

 • uitwerken kostenraming
 • uitvoeren grondonderzoek plus opnemen benodigde maatregelen
 • overzicht benodigde vergunningen uitwerken
 • uitvoeren inmeting bestaande situatie (bebouwing en kunstwerk);

Kenmerken van dit project

 
LocatieVoorburg
 
Periode2007 - 2011
KlantGemeente Leidschendam-Voorburg

Kennisgebieden

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?