Movares is al vele jaren met allerhande disciplines betrokken bij het project ‘Sporen in Arnhem’. Van railengineering van de nieuwe sporenlay-out tot het ontwerpen van de openbare ruimte in de stationsomgeving.

Bij de aanpassing van de sporen in Arnhem werden de bestaande groene taluds en de openbare ruimte langs het spoor flink op de schop genomen. De eerste schetsen dateren uit 2007 en in 2012 is de herinrichting van de openbare ruimte aan de Sonsbeekzijde gereed gekomen.

De Noordelijke Parallelweg, die nu deels uitkraagt boven de sporen in een knap staaltje bouwkunst, is geheel opnieuw ingericht. Langs het nieuwe gebouw van CITO en de in dat gebouw gelegen fietsenstalling is een looproute gerealiseerd en de Amsterdamseweg is tot aan de Zypsepoort opnieuw ingericht.

Als laatste is de pleinruimte rond de uitgang van de nieuwe Passerelle aangepakt. Een kleine, maar complexe plek, waar veel functies en verkeersstromen bij elkaar komen. Door de wirwar van loopstromen bleef maar een klein verblijfsgebiedje over op het plein. Dit plekje is dan ook met de grootst mogelijke zorg ontworpen en uitgedetailleerd. Een grote, ovalen boombak geleidt de loopstromen. Aan de ene zijde geflankeerd door een luie trap, zodat conflicten tussen fietsers en voetgangers verminderd worden.

De ovalen boombak van 8m lengte bestaat uit 14 prefab elementen van zelfverdichtend beton. Een houtleverancier zorgde voor een houten zitbank (uiteraard 100% FSC) rondom. De bank en brede rand van de plantenbak worden precies zo gebruikt als we voor ogen hadden. En door het hellende maaiveld rondom zit de bank prettig voor grote én kleine mensen.

Vraag van de opdrachtgever

Verzorgen van het inrichtingsontwerp voor de openbare ruimte, inclusief beplantingsplan voor de taluds, groenvakken, geluidsschermen en keerwanden. Van schetsontwerp tot directievoering, waarbij in alle fasen de direct omwonenden goed geïnformeerd en betrokken moesten worden.

Uitgevoerde werkzaamheden

De werkzaamheden die Movares heeft uitgevoerd:

  • Schetsontwerp tot bestek van de herinrichting van de openbare ruimte en wegaanpassingen;
  • Beplantingsplan voor de nieuwe taluds, groenvakken, geluidsschermen en keerwanden;
  • Ontwerp en uitdetaillering van inrichtingselementen, zoals de ovalen boombak;
  • Verlichtingsplan en –berekeningen voor de openbare ruimte en uitkragende overkapping van de Passerelle;
  • Directievoering en toezicht bij de uitvoering.

Kenmerken van dit project

 
LocatieArnhem stationsgebied
 
Periode2012 - 2012
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?