Ons project

Herinrichting Lombokplein

Het Westplein in Utrecht is nu nog een heel druk verkeersplein. Binnen enkele jaren veranderen het Westplein en een deel van de Graadt van Roggenweg in een robuuste, groene stadsstraat.
Hiervoor zijn flinke ruimtelijke ingrepen nodig. Gemeente Utrecht en Movares hebben samen aan de hand van verkeerssimulaties de meest optimale doorstroming berekend voor het OV, de auto en de fiets. Samen zijn we een stukje stad aan het herstellen.

Maximaal 15000 auto’s

Het project Lombokplein omvat een nieuwe inrichting van het Westplein, de Graadt van Roggenweg en het doortrekken van de Leidse Rijn. Dit is een dichtbebouwd binnenstedelijk gebied. Gemeente Utrecht wil het doorgaande verkeer verleiden niet meer door de stad te rijden, maar wil wel een goede aansluiting houden op de binnenstad. De verkeerssituatie verandert van 2 x 2 rijstroken en een snelheid van maximaal 50 km per uur naar 2 x 1 rijstrook en een snelheid van maximaal 30 km per uur. Nu nog rijden er dagelijks zo’n 21000 auto’s. Dat zullen er straks maximaal 15000 zijn. De grote puzzel was de doorstroming optimaliseren van bus, tram en fiets en tegelijkertijd het doorgaand autoverkeer te ontmoedigen.

Vissim

Het conceptontwerp dat er lag, voldeed niet aan de gewenste kwaliteit voor de verkeersdoorstroming. Zonder aanpassingen zou het verkeer dagelijks te vaak vastlopen. Op basis van de Vissim-simulaties van Movares zijn allerlei varianten doorgerekend zoals langer groen licht voor fietsers en een aparte busstrook, op zoek naar de meest optimale verkeersdoorstroming. Het voordeel van Vissim is dat hiermee de hele situatie is te overzien, de hele streng aan verkeer, en hoe het verkeer zich door het netwerk beweegt. Je ziet bijvoorbeeld wat het effect is op het overige verkeer wanneer er een tram komt die prioriteit krijgt. Door verkeer en regelingen aan te brengen op basis van tellingen en modelgegevens, zie je exact waar wachtrijen ontstaan en wat mogelijke oplossingen zijn.

Zie ook het artikel in het Movares Magazine.

Ruimte voor fietsers

Voor de fietsers is een aparte simulatie gemaakt en er is specifiek gekeken of het beter zou zijn fietsers ongelijkvloers te laten kruisen met de nieuwe stadsstraat. Dat bleek zelfs noodzakelijk om rijen fietsers te voorkomen bij de verkeerslichten. Fietsers uit het westelijk deel van de stad, vanaf de Leidseweg richting de binnenstad, kunnen nu ongelijkvloers het autoverkeer kruisen. Ook is er een mogelijkheid voor fietsers die een bestemming hebben als bijvoorbeeld de Jaarbeurspleinstalling om de weg gelijkvloers te kruisen. Hierdoor zijn de diverse kruisende fietsstromen uit elkaar gehaald wat de doorstroming en de kwaliteit van de fietsroutes vergroot.

LocatieUtrecht
Periode2019 - 2022
KlantGemeente Utrecht