‘Sleetse en kale dorpsstraat Galder wordt sfeervolle groene boulevard’. Dat was de insteek van het project Galderseweg en St. Jacobsstraat dat Movares heeft uitgevoerd voor de gemeente Alphen-Chaam. Voor de bewoners van de Galderseweg en St. Jacobsstraat is er een leefbare en veilige omgeving ontstaan met een groene uitstraling.

Interactie met omgeving en gebruikers

Het project moest achterstallig onderhoud aan riolering, wegverharding en groenvoorzieningen van de wegen wegwerken. Belangrijk uitgangspunt voor de gemeente was dat het plan voor de openbare ruimte en alles wat daarmee samenhangt op een interactieve manier tot stand komt in overleg met bewoners, ondernemers en gebruikers van de straten.

Tevredenheid over het ontwerp

In samenspraak met bewoners en belanghebbenden heeft Movares een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de St. Jacobsstraat in Galder. Movares heeft middels participatiebijeenkomsten met bewoners en gesprekken met stakeholders uitgangspunten en randvoorwaarden afgekaderd, wat heeft geleid tot een gedragen Voorlopig Ontwerp. Bewoners en wethouder Ton Braspenning toonden zich zeer tevreden met het ontwerp van Movares, die daarnaast ook de organisatie en communicatie van de bijeenkomsten verzorgde. Het vastgestelde ontwerp is uiteindelijk verder uitgewerkt tot bestek. Ook heeft Movares de aanbestedings- en gunningsprocedure, de begeleidende onderzoeken en de vergunningsaanvragen verzorgd.

Als vervolgopdracht heeft Movares  het herontwerp gemaakt voor de straat ‘de Leeuwkesdries’ vanwege het toch handhaven van de bomen. Movares heeft de dorpsraad en ondernemersvereniging ondersteund bij het vormgeven en inrichten van ‘knooppunt Galder’ waar de Galderse bevolking zich presenteert aan de passanten. De plek vormt tevens een markering van het Pelgrimspad naar Santiago de Compostella dat de Galderse St Jacobskapel passeert.   

 

Lees ook het artikel: Artikel BN De Stem 

Kenmerken van dit project

 
LocatieGalder
 
Periode2012 - 2013
KlantGemeente Alphen-Chaam