Voor de gemeente Weesp zijn twee gebieden in de binnenstad heringericht: Nieuwstad en de Breedstraat. De bestrating is geheel vervangen, er is een nieuw wegprofiel ontworpen en uitgevoerd, inclusief beplantingen en inrichtingselementen. Het werk is medio 2014 opgeleverd. In het najaar van 2014 zijn de laatste beplantingen aangebracht.

Vraag van de opdrachtgever

Voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding voor de herinrichting van een deel van de binnenstad (Breedstraat en Nieuwstad).

Innovatie een van onze pijlers

Begeleiding van een voor de gemeente Weesp nieuwe contractvorm.

Uitgevoerde werkzaamheden

Herinrichting
– volledig opnemen van de bestrating ;
– uitwerken van een nieuw wegprofiel en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte.
Milieukundig onderzoek
– advies en uitvoering milieukundig onderzoek t.b.v. aanleg nieuwe wegfundering .
Voorbereiding UAV-GC contract
Kwaliteitsaudits bij aannemer
Begeleiding uitvoeringsproces en oplevering

Kenmerken van dit project

 
LocatieWeesp
ArchitectMovares
 
Periode2013 - 2014
KlantGemeente Weesp

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden