Ons project

Hergebruik bruggen Afsluitdijk

De Afsluitdijk heeft bij Den Oever en bij Kornwerderzand sluizen met bruggen waar het verkeer over gaat. Deze bruggen hadden regelmatig storingen, met lange files als gevolg. Door de storingen en doordat de stalen bruggen bij Den Oever vermoeiingsschade vertonen, is op korte termijn vervanging van deze bruggen nodig. Rijkswaterstaat daagde Movares uit dit op een zo duurzaam mogelijke manier te doen.

Variantenstudie

Allereerst hebben we een variantenstudie uitgevoerd waarbij diverse alternatieven zijn beschouwd voor het vervangen van de bruggen bij Den Oever. We hebben verschillende typen bruggen onderzocht en alternatieven die uitgaan van ‘geen levensduurverlenging’ en ‘hergebruik’. Hierbij zijn voor elke variant de milieueffecten bepaald met Dubocalc.

Hergebruik bruggen

Aangezien de bruggen bij Kornwerderzand en Den Oever dezelfde lengte van overspanning hebben, is onderzocht of het mogelijk is om de brug bij Kornwerderzand te hergebruiken bij Den Oever. Voor elke variant hebben we de MilieuKosten uitgerekend en hebben de milieubelasting van de varianten uitgedrukt in euro’s. Door bruggen te hergebruiken in plaats van te vervangen door nieuwe bruggen, bespaar je tot wel 90% op de MilieuKosten.

Toekomstige vervangingsopgaven

Toch is niet voor deze oplossing gekozen. Reden hiervoor is dat er nog maar weinig ervaring is met het hergebruiken van bruggen en het transport van bruggen over water. Daarom heeft Rijkswaterstaat er nu voor gekozen de bruggen te vervangen. Wel vonden ze het advies zo waardevol, dat Movares gevraagd is de risico’s van het duurzame advies verder uit te werken zodat volgende vervangingsopgaven wél duurzaam kunnen worden uitgevoerd

Achtergrond: vervanging bruggen

De sluizen bij Kornwerderzand worden de komende jaren verbreed zodat ook de grotere doorvaart er gebruik van kan maken. Dit betekent dat ook de bruggen vervangen moeten worden. Aanpassing van de sluizen bij Den Oever is pas na 2050 voorzien. De bruggen bij Den Oever moeten eerder vervangen worden.

LocatieAfsluitdijk, Den Oever
Periode2019 - 2020
KlantRijkswaterstaat

Circulair bouwen

Circulariteit heeft de toekomst! Wat we het liefst willen als het om circulariteit gaat: buiten de lijntjes kleuren. Slim nadenken over het gebruik van grondstoffen,...
Lees verder