Het project heeft als doel om via een toetsproces of stappenplan een rekenkundige toets van constructieve veiligheid van negen kunstwerken in de provincie Zuid-Holland te bepalen.

Vraag van de opdrachtgever

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland voerde Movares op basis van de NEN8700 serie en de Eurocode [EC] een rekenkundige toets op de constructieve veiligheid van negen kunstwerken in de provincie Zuid-Holland  uit.

Uitgevoerde werkzaamheden

In 2012 is de Eurocodereeks via het nieuwe Bouwbesluit ingevoerd. Hoewel de kunstwerken van de Provincie Zuid-Holland in het algemeen geen acute problemen vertonen staat nog niet vast dat zij conform de nieuwe normen voldoende veilig zijn. In opdracht van de provincie Zuid-Holland is van een aantal kunstwerken een rekenkundige toets uitgevoerd conform de Eurocode en NEN8700/8701 om aan te tonen of (en hoe) de betreffende kunstwerken aan de nieuwe normen (kunnen) voldoen.

De resultaten van de herberekening zullen door de Provincie worden gebruikt in een breder technisch advies over de betreffende kunstwerken. Op basis van het advies en een strategisch/functionele analyse van Movares, maakt de Provincie een integrale afweging over de aan de kunstwerken te treffen maatregelen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieZuid-Holland
 
Periode2013 - 2013
KlantProvincie Zuid-Holland

Word jij onze nieuwe collega?