De afgelopen jaren zijn diverse smart mobility-toepassingen uitgeprobeerd, geïmplementeerd en soms ook weer uit het zicht verdwenen. Tot nu toe ontbrak het aan een compleet en actueel overzicht. Het ministerie van IenW heeft ons gevraagd een overzicht te maken van alle in Nederland beschikbare smart mobility-toepassingen en voor een breed publiek (van professionals) toegankelijk te maken.

Ook de mobiliteitssector digitaliseert in rap tempo. Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en data zijn er vele nieuwe mogelijkheden. IVRI’s, in-car route-informatie en deelsystemen zijn voorbeelden van ontwikkelingen die de afgelopen jaren een vlucht hebben genomen.

Actueel overzicht

Samen met het ministerie van IenW hebben we uitgezocht welke toepassingen er nu allemaal zijn, wat ze doen en welke effecten ze hebben. Om tot een helder overzicht te komen is een gestructureerd proces aangehouden. Dit overzicht borduurt deels voort op een eerder gemaakt overzicht binnen SmartwayZ.NL, de zogenoemde Smartbox. Door literatuuronderzoek, uitvraag onder smart mobility-experts, zowel regionaal als landelijk, en onze eigen expertise konden we een nieuw en actueel overzicht samenstellen.

Smart mobility of slim gebruikt?

De toepassingen moesten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in het overzicht opgenomen te worden. Zo moeten ze minimaal Technology Readiness Level (TRL) 5) hebben. TRL’s zijn door de NASA bedacht om aan te geven in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zit. TRL5 betekent dat de toepassing onder relevante omstandigheden werkzaam is. Ook moeten ze een ICT- of datacomponent bevatten. Daarmee is het mogelijk een scheiding te maken tussen dat wat echt smart mobility is en dat wat slim gebruikt wordt. Want wat slim gebruikt wordt, hoeft niet altijd smart mobility te zijn.

Overzicht

Na de oplevering van het eerste concept hebben we diverse partijen gevraagd het overzicht aan te vullen. Zo konden we tot een definitief product komen dat we zelf beheren en onderhouden.

Het overzicht wordt binnenkort breed verspreid en is momenteel op te vragen via onderstaande contactpersonen.

Innovatie

Het overzicht is op zichzelf niet innovatief, maar maakt innovatie mogelijk. Het biedt betrokkenen de mogelijkheid inzicht te krijgen in de beschikbare smart mobility-toepassingen in Nederland en de techniek toe te passen in hun projecten/doorstromingsvraagstukken.

Periode2020 - Heden
KlantMinisterie van I&W