Movares voerde voor de inbedrijfstelling van de Hanzelijn systeemintegratietesten uit. Specifiek voor de ingebruikname van de tunnel onder het Drontermeer hebben ProRail en de gemeenten Dronten en Kampen afgesproken een multidisciplinaire oefening te houden om de processen en logistiek rondom mogelijke optredende calamiteiten beheersbaar te krijgen. Movares heeft de calamiteitenscenario’s en de procesafhandeling met succes getoetst aan de praktijk. Bij de oefening waren 325 mensen betrokken van overheidshulpdiensten uit de veiligheidsregio Flevoland en IJsselland, vervoerders NS Reizigers en RRF, Wachtdienst van NedTrain, KLPD, Spoorwegpolitie, ProRail VL en SMC, Ongevallen Bestrijding, OVV en ILen, met ondersteuning vanuit ProRail SIT-3-testorganisatie, Safelines en Movares.

Senior Adviseur Systeem Integratie / Testen / In dienst stellenrob.vd.hek@movares.nl+316 - 53 52 75 55
Adviseur Testen en Configuratie Managementmichael.voesenek@movares.nl+316 - 51 09 00 92

Kenmerken van dit project

 
LocatieKampen, Drontermeertunnel
 
KlantProRail

Wie zijn onze experts?

Senior Adviseur Systeem Integratie / Testen / In dienst stellenrob.vd.hek@movares.nl+316 - 53 52 75 55
Adviseur Testen en Configuratie Managementmichael.voesenek@movares.nl+316 - 51 09 00 92

Word jij onze nieuwe collega?