Ons project

Handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud voor waterkeringen

De waterschappen in Nederland zijn op zoek naar een systematiek waarmee het beheer en onderhoud van waterkeringen aantoonbaar, transparant en kostenefficiënt kan worden ingericht. Dit vanuit de wens om het beheer en onderhoud van waterkeringen te professionaliseren en risicogestuurd in te richten om daarmee nog beter te voldoen aan de nieuwe Waterwet.

Vraag van de opdrachtgever

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) heeft Movares namens alle waterschappen gevraagd een handreiking op te stellen waarmee de waterschappen hun beheer en onderhoud risicogestuurd kunnen organiseren.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares heeft samen met vertegenwoordigers van 11 van de 22 waterschappen en Rijkswaterstaat in zogenaamde werkplaatssessies geïnventariseerd welke systemen en methoden het beste aansluiten bij het risicogestuurd inrichten van beheer en onderhoud van waterkeringen. Hierbij hebben wij onze eigen werkwijze ingebracht en hebben de waterschappen deze methode getoetst op toepasbaarheid. De methodiek die uit deze sessies is voortgekomen is met onderlinge raakvlakken en interactie uitgebreid beschreven in de handreiking ‘Risicogestuurd beheer en onderhoud van Waterkeringen’.  De waterkeringbeheerders beschikken met deze handreiking over een duidelijke aanzet om het beheer en onderhoud te professionaliseren en aantoonbaar transparant te maken. De handreiking stelt hen ook in staat om prestatiegericht, risicogestuurd en kostenefficiënt de Zorgplicht in te richten en daarmee nog beter te voldoen aan de Waterwet.

Bijzonderheden

De handreiking is een openbaar document dat officieel gepubliceerd wordt door de STOWA. Op 22 maart 2018 is op de Kennisdag Inspectie Waterkeringen een sneakpreview gepresenteerd.

Samenwerking

Bij de STOWA zijn 22 waterschappen aangesloten. In de werkplaatsen hebben 11 waterschappen en Rijkswaterstaat actief bijgedragen aan het tot stand komen van de handreiking.

LocatieDiverse locaties in Nederland
Periode2016 - 2018
KlantSTOWA

Assetmanagement

We leggen voor u de verbanden tussen de drie organisatorische niveaus in Assetmanagement: strategisch, tactisch en organisatorisch.

Lees verder