Ons project

Haalbaarheidsstudie zonnepanelen naast het spoor

Gemeente Amsterdam maakt werk van duurzaamheid. Metro en Tram is hierin een belangrijke speler. In april 2020 zijn er ruim 5000 zonnepanelen op de daken van de metrostations geplaatst. Het streven is om in 2025 minimaal 35.000 m2 zonnepanelen te hebben. Wij hebben uitgezocht of het mogelijk is ongebruikte stukken grond langs de sporen van zonnepanelen te voorzien.

Acht pilotlocaties

Metro & Tram wilde onderzoeken of acht zonneweides geschikt zijn als pilotlocaties en heeft ons om advies gevraagd. Als onderzoek uitwijst dat deze locaties geschikt zijn, kan daar rendabel krediet voor worden aangevraagd, eventueel aangevuld met middelen om de bijzondere elementen ook gefinancierd te krijgen zoals de aansluiting aan het tractienet en terreinen op het oosten met twee-as installatie.

Innovatief

Vernieuwend was het deelonderzoek naar het aansluiten van zonneweides op het tractienet van het spoor. Het leveren van de energie rechtstreeks aan het DC-net van de metro is nog niet eerder in Nederland toegepast. Per locatie kan dit wil tot 50.000 euro voordeliger zijn dan teruglevering aan het openbare net van Liander. Echter laat de (SDE)subsidie deze oplossing helaas nog niet toe.

Duurzaam

Het opwekken van stroom met zonnepanelen levert een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Metro en Tram: het bespaart per opgewekte kWh 0,46 kilo CO2-uitstoot.

Movares Magazine

Lees ook het interview met onze opdrachtgever in Movares Magazine.

Uitgebreid onderzoek

Wij hebben alle conditionerende, geologische, constructieve, elektrotechnische en financiële onderzoeken uitgevoerd voor Metro en Tram.

LocatieAmsterdam
Periode2019 - 2019
KlantAmsterdam

Energietransitie

Naar een betrouwbaar, duurzaam energiesysteem In 2050 moet de energievoorziening van ons land duurzaam zijn. Een belangrijke mijlpaal met het oog op de klimaatverandering. Deze...
Lees verder