De N206 is de verbindingsweg tussen Den Haag – de Bollenstreek – Haarlem. Op het traject tussen Noordwijk en Vogelenzang dient groot onderhoud uitgevoerd te worden om de verkeersveiligheid te verbeteren, waarbij ook drie kunstwerken vervangen moeten worden.

Vraag van de opdrachtgever

Het uitvoeren van groot onderhoud aan de N206d waarbij het wegontwerp wordt aangepast, kunstwerken worden vervangen en kunstwerken worden vernieuwd (viaduct, brug), het opstellen van het voorlopig- en definitief ontwerp inclusief kostenramingen, opstellen RAW-bestek, begeleiding aanbesteding en het verzorgen van directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.

Uitgevoerde werkzaamheden

Verzorgen van benodigde onderzoeken (verhardingsonderzoek, Kabels en Leidingen, milieukundig onderzoek, flora en fauna, geotechnisch onderzoek, geluidsonderzoek), opstellen voorlopig- en definitief wegontwerp, verzorgen voorlopig- en definitief ontwerp kunstwerken, aanvragen vergunningen, opstellen RAW-bestek incl. SSK raming, begeleiden aanbesteding, verzorgen directievoering en toezicht.

Bijzonderheden

Het traject is 13 kilometer lang.

Samenwerking

Mijnsen (verlichtingsontwerp) en Adjust (aanbestedingsbegeleiding).

Kenmerken van dit project

 
LocatieNoordwijkerhout en Vogelenzang
 
Periode2012 - 2015
KlantProvincie Zuid-Holland