In het kader van groot onderhoud zag de Provincie Zuid Holland een uitgelezen kans om het deze wegen te herinrichten volgens de laatste normen en richtlijnen en daarnaast ook aan te sluiten bij het wensbeeld uit het landschapsplan.

Bij de tracé’s waren er in algemene zin vragen ten aanzien van het ontwerp (wensbeeld en duurzaam veilig belijning) en in het bijzonder oplossingen voor de verbetering van diverse kruisingen en aansluitingen, alsmede de inpassing van een parallelstructuur.

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Analyse huidige situatie (visueel en verkeerskundig)
 • Opstellen principe dwarsprofielen
 • Voorstellen gedaan voor:
  • Inpassing parallelstructuur
  • Kruispuntoplossingen
  • Wegvakinrichtingen
 •  Uitwerken ontwerp op VO niveau
 • Ruimtelijke toets op:
  • Bomenstructuur
  • Water (compensatie)
  • Procedures (bestemmingsplan, vergunningen, grondverwerving, KLIC)
 • Verlichtingsplan opgesteld
 • Raming op basis van SSK-methodiek

Kenmerken van dit project

 
Periode2009 - 2009
KlantProvincie Zuid-Holland

Kennisgebieden

Word jij onze nieuwe collega?