In de betonconstructie van de verhoogde rijstraat is ASR (Alkali Silika Reactie) aangetroffen. Dit blijkt uit een tweetal onafhankelijke onderzoeken, uitgevoerd in 2010 en 2011. De conclusies uit deze onderzoeken liepen sterk uiteen. Hierdoor was het voor de opdrachtgever en eigenaar van het gebouw Groot Handelsgebouwen NV niet goed mogelijk om de ernst- en de te nemen maatregelen goed in te schatten. Movares is gevraagd beide rapporten door te nemen en een second opinion af te geven.

Vraag van de opdrachtgever

De second opinion is door Movares reeds uitgevoerd. Uit deze second opinion blijkt dat beide rapporten onvoldoende informatie geven om uitsluitsel te geven. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk daarbij de voorgaande onderzoeken de boorkernen niet op de locaties zijn genomen waar de ASR-aantasting het hevigst is. Het gevaar hiervan is dat de uitslag positief is ten opzichte van de locaties waarbij de ASR-aantasting intenser is en het beton mogelijk zwakker is geworden.

Uitgevoerde werkzaamheden

Voor het uitvoeren van het aanvullende destructieve onderzoek worden er drie kernen geboord uit fors aangetast beton. Aan de hand van deze resultaten inclusief de resultaten uit voorgaande onderzoeken vindt een controle plaats naar de constructieve veiligheid, aangaande de dwarskrachtcapaciteit van de verhoogde rijstraat volgens CUR-aanbeveling 102. De resultaten worden verwoord in een adviesrapport.

Wanneer uit ons aanvullende onderzoek ( de controle zoals hierboven beschreven) blijkt dat de constructieve veiligheid voldoende is dan stellen wij een hersteladvies op (consolideren situatie) inclusief het in stand houden van de genomen maatregelen.

Kenmerken van dit project

 
LocatieRotterdam
 
Periode2012 - Heden
KlantGroot Handelsgebouw

Word jij onze nieuwe collega?