Schades door graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen in de buurt van het spoor zorgen bijna wekelijks voor vertraging voor vervoerders en reizigers. In naar schatting 30 procent van de gevallen ontstaat de schade door ondeugdelijk kaartmateriaal waarbij kabels niet staan aangegeven of op de verkeerde plek, dan wel met een verkeerde omschrijving. Movares heeft veel ervaring met het converteren van tekening- en databestanden en het in kaart brengen van ondergrondse infra met behulp van de grondradar. Veel kennis hebben we opgedaan in het project Grip Op Ondergrondse Infra (GOOI), waarvan Movares Deelopdracht 2 en 3 heeft gekregen van ProRail.

Vraag van de opdrachtgever

Opdrachtgever ProRail wil alle kabels en leidingen en andere obstakels langs het spoor in kaart brengen en deze gegevens op een gestructureerde wijze opslaan, zodat er een betrouwbaarder beeld ontstaat van de ondergrondse infra vóór de start van de werkzaamheden. Dit om het risico op beschadigingen aan de ondergrondse infra aanzienlijk te verkleinen.

Uitgevoerde werkzaamheden

In het project GOOI stelt Movares na een deskstudie samen met onderaannemer BAM een detectieplan op. In dit plan wordt de route met de grondradar bepaald met daarin de kabels en leidingen van zowel ProRail als derden (WION) die langs de spoorbaan gedetecteerd en gelokaliseerd moeten worden. Tijdens de uitvoering van het detectieplan wordt de exacte ligging van de kabels en leidingen digitaal, op X,Y,Z-coördinaten, door de grondradar vastgelegd.

Objecten nauwkeurig in beeld brengen

Als blijkt dat er – ondanks het gebruik van de professionele grondradarapparatuur –  onzichtbare ondergrondse objecten in beeld gebracht worden die niet traceerbaar zijn, worden deze obstakels door middel van proefsleuven zichtbaar gemaakt en digitaal ingemeten. De bovengrondse objecten brengen we digitaal in kaart met GpS (Global position System) apparatuur. Op deze manier brengen we alle objecten nauwkeurig digitaal in kaart, voorzien van een X,Y-coördinaat.

Actuele situatie

Parallel aan dit proces worden tekening- en databestanden digitaal opgewaardeerd en geconverteerd naar de laatste voorschriften van ProRail. Na een grondige analyse van de digitale veldwerkgegevens voegen we de geconverteerde tekening- en databestanden samen in Microstation en werken deze bij naar de actuele situatie.

Interne kwaliteitscontrole

De interne kwaliteitscontrole is de laatste stap in het proces. Als de tekening- en data bestanden digitaal zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden, bieden we de bestanden aan bij de opdrachtgever.

Kenmerken van dit project

 
Periode2012 - 2015
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?