De life cycle kosten van beveiligingssystemen langs het spoor zijn de laatste jaren sterk opgelopen. Door het toepassen van standaard hardware (‘commercial of the shelf’) is hier flink op te besparen. Op basis van value engineering heeft Movares met ProRail samengewerkt aan de ontwikkeling en vrijgave van een compleet nieuw beveiligingssysteem inclusief een pilot op station Santpoort Noord: Eurolocking (PLC interlocking).

Regelmatig is in de media aandacht voor Eurolocking: eurolocking.com/news

Vraag van de opdrachtgever

Movares heeft veel kennis en ervaring op het gebied van spoorwegbeveiliging en ontwikkelde al in 2006 de basis van een compleet nieuw beveiligingssysteem, Eurolocking. Dit basisconcept is overal ter wereld toepasbaar. Voor de detailontwikkeling voor de Nederlandse markt heeft ProRail Movares gevraagd het Eurolocking-concept te gebruiken in de Nederlandse versie van het treinbeveiligingssysteem, PLC interlocking.

Uitgevoerde werkzaamheden

De afgelopen jaren heeft Movares samen met ProRail gewerkt aan de ontwikkeling van het nieuwe treinbeveiligingssysteem, PLC interlocking. Onderdeel van de ontwikkeling was een pilot op station Santpoort Noord waar het systeem en alle processen zoals bijvoorbeeld het onderhoud uitgebreid beproefd zijn. Alle afdelingen van Railbeveiliging en Consultancy van Movares hebben samengewerkt om dit nieuwe systeem vrij te geven. Veiligheid en beschikbaarheidseisen aan het systeem zijn hoog: Movares is erin geslaagd aan alle eisen te voldoen, inclusief de bijbehorende verificatie en validatie.

Bijzonderheden

Na twee en een half jaar ontwikkelen, testen, verifiëren en valideren is het systeem in dienst gesteld op station Santpoort Noord. Vrijgave van nieuwe (beveiligings)systemen is complex, kent vele stakeholders en lange doorlooptijden. Bijzonder is dat ProRail en Movares door de nauwe samenwerking erin geslaagd zijn het nieuwe beveiligingssysteem drie jaar eerder conform specificatie op te leveren.

Innovatie een van onze pijlers

Innovatief is dat het systeem beproefde hardware combineert met gespecialiseerde software voor toepassing binnen de railinfrastructuur. Met name het rond krijgen van de safetycase was een uitdaging omdat het spoor specifieke eisen stelt aan hardware en software. Eurolocking is duurzamer dan andere elektronische beveiligingssystemen door het lagere energieverbruik en omdat er geen airconditioning nodig is.

Kenmerken van dit project

 
LocatieSantpoort Noord
 
Periode2010 - 2014
KlantProRail

Word jij onze nieuwe collega?