In onze autosnelwegen liggen op sommige plaatsen beweegbare bruggen, die regelmatig ten behoeve van de scheepvaart moeten worden geopend. Daardoor ontstaat er oponthoud, vaak gepaard gaande met files. Natuurlijk zorg je ervoor dat de tijd die nodig is voor het openen en sluiten van de brug zo kort mogelijk is, maar wat als er een storing optreedt?

Door het hebben van inzicht in een systeem/proces, zijn vaak met eenvoudige middelen veel problemen te voorkomen
Senior adviseur en manager RAMS- en Risicomanagementgea.kolk@movares.nl+316 - 22 64 71 75

Vraag van de opdrachtgever

Naar aanleiding van de renovatie van de Schinkelburg en van de Haringvlietbrug, wil opdrachtgever RWS weten hoeveel storingen er te verwachten zijn en hoe lang de brug als gevolg daarvan gestremd is voor het wegverkeer en/of het scheepvaartverkeer.

Daarvoor is o.a. onderzocht welke mogelijkheden de brugwachter bij storingen nog ter beschikking heeft om het proces van openen en sluiten van de bruggen toch nog te voltooien. Is er een back-up beschikbaar, is, als uiterste redmiddel, misschien handmatige bediening een mogelijkheid?

Uitgevoerde werkzaamheden

De Movares RAMS-adviseur  heeft  voor beide bruggen aan de hand van foutenboomanalyses voor beide bruggen vastgesteld, dat de vernieuwde bruginstallaties voldoen aan de strenge eisen die aan de storingsfrequentie en aan de beschikbaarheid van de bruggen voor het wegverkeer (en scheepvaartverkeer) zijn gesteld.

Kenmerken van dit project

 
Periode2010 - 2011
KlantRWS

Wie zijn onze experts?

Senior adviseur en manager RAMS- en Risicomanagementgea.kolk@movares.nl+316 - 22 64 71 75

Word jij onze nieuwe collega?