Ons project

Fly-over Kerensheide

De 600 meter lange fly-over Kerensheide bij Geleen is een spectaculaire verbindingsboog tussen de A2 en de A76. Het in het werk voorgespannen, in elf fasen gebouwde, rijdek van deze fly-over heeft een horizontale boogstraal van 300 meter. Overspanningen tot ruim 57 meter in combinatie met RVS-randafwerkingen zorgen voor een in het oog springende inpassing in de omgeving. Een prachtig project qua ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering, met een totale doorlooptijd van 2,5 jaar.

Vlotte doorstroming

Knooppunt Kerensheide vormde een barrière voor een vlotte verkeersafwikkeling richting het zuiden. Om de doorstroming te verbeteren, heeft Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe verbindingsboog in het als klaverblad vormgegevens knooppunt.

Samenwerking

Heijmans had ons de opdracht gegeven om in het kader van de Spoedwet E drie kunstwerken te ontwerpen waarvan de fly-over er één is. Dit spoedwetproject is onder grote tijdsdruk gerealiseerd. Wij als ontwerper, bouwer Heijmans en wapeningscentrale Van Noordenne kozen voor een intensieve samenwerking met toepassing van Open BIM in het hele proces van ontwerp tot en met uitvoering. Vanaf het allereerste begin zaten we samen aan tafel. De integrale aanpak maakte het ontwerpproces van de fly-over Kerensheide bijzonder.

Best approach

Vanwege het repetitieve karakter is gestart met de pijlers van het kunstwerk. De constructeur is gaan rekenen en heeft de wapening bepaald, die daarna in Allplan is uitgewerkt in 3D in het model van de pijler. Die tekeningen hebben we met elkaar afgestemd en samen zijn we tot een ‘best approach’ gekomen. Niet alleen is er afstemming gekomen over de opzet van de tekeningen, maar ook over het uitwisselingsbestand met de wapeningsinformatie voor de buigmachine.

In de uitvoeringsfase zijn de vorm- en wapeningstekeningen en het uitwisselingsbestand uitgewerkt door Pt Baja in Indonesië. Zij maakten daarbij gebruik van het door ons uitgewerkte template voor de opzet van het 3D-model, de tekeningen en het exportbestand. Door deze werkwijze waren er in de praktijk geen aanpassingen meer nodig en kon veel wapening al geprefabriceerd worden in de fabriek.

Het resultaat is dat de pijlerbouw – in totaal tien pijlers – ongeveer twee weken per pijler versneld klaar was en de moten van het brugdek vier weken eerder dan gepland. De faalkosten waren nihil.

Vormgeving

De architectonische vormgeving van de drie kunstwerken was een uitwerking van een beeldkwaliteitsplan van landschapsbureau Heusschen-Copier. Projectarchitect Paul van der Ree van studioSK/Movares werkte op het gebied van de architectuur en de techniek integraal samen met het landschapsbureau. Om de nodige vergunningen te verkrijgen is een integrale – gemeenteoverstijgende – welstandscommissie gevormd. Onder meer door de zeer hoogwaardige uitstraling en vormgeving kreeg het architectonisch ontwerp draagvlak bij deze commissie.

Bijzonderheden

Heel vaak is het zo dat een ingenieursbureau de wapeningstekeningen maakt, maar het vlechtwerkbedrijf vervolgens toch zelf nieuwe tekeningen gaat maken. Die tekeningen gaan heel wat keren heen en weer tussen de constructeur en het vlechtbedrijf. Voor deze opdracht zijn we actief gaan zoeken naar optimalisatiemogelijkheden met toepassing van BIM. Heijmans heeft de processen zo aangepast dat Van Noordenne direct aan tafel kon zitten. Omdat het een pilot was, zaten ook de softwareleveranciers aan tafel: LIC (softwareleverancier buigmachine) en SCIA (softwareleverancier Allplan). Dit om eventuele softwarematige aanpassingen zo snel mogelijk te kunnen doen.

Prijswinnaar

Het ontwerp van de fly-over is in de Nemetschek Engineering User Contest, een internationale wedstrijd voor gebruikers van ontwerpsoftware, winnaar geworden in de categorie BIM.

LocatieGeleen
Periode2009 - 2012
ArchitectPaul van der Ree
KlantHeijmans en Rijkswaterstaat

Wegen

Movares werkt aan integrale projecten en zoekt naar een geschikte oplossing; een doordacht verkeerskundig wegontwerp, een zorgvuldige landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van wegen en kunstwerken.

Lees verder