In de periode 2012-2030 wordt in Denemarken de volledige bestaande spoorwegbeveiliging inclusief de verkeersleiding (Traffic Management Systeem = TMS) vervangen door een ERTMS-spoorwegbeveiliging en een moderne TMS. Het land is verdeeld over twee contracten: Alstom levert nieuwe systemen in oostelijk Denemarken en Thales in westelijke Denemarken.

Vraag van de opdrachtgever

Alstom heeft Movares gevraagd safety managers te leveren. Ello Weits heeft zich gericht op het Traffic Management Systeem.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het nieuwe Traffic Management Systeem kent zeer geavanceerde functies op het gebied van de bijsturing: een decision support systeem doet voortdurend voorstellen aan de treindienstleider. Deze grote mate van automatisering noodzaakt tot nieuwe concepten voor de veiligheidskritische handelingen. Een tweede reden om de veiligheidskritische handelingen opnieuw te definiëren zijn de strenge veiligheidseisen die aan het totale systeem (ERTMS-beveiligingssysteem én TMS) zijn gesteld. Naast een grote bijdrage aan de conceptontwikkeling heeft Ello zorg gedragen voor de veiligheidsbewijsvoering. Tevens is hij algemeen safety manager op de locatie Kopenhagen geweest voor het directe contact met de klant.

LocatieKopenhagen
Periode2012 - Heden
KlantAlstom Denemarken