Ons project

FIS en RFO Nieuw station Rotterdam Stadionpark

Het bestaande treinstation Rotterdam Stadionpark wordt nu nog alleen gebruikt tijdens wedstrijden van Feyenoord. In het gebied rond deze halte is een grote gebiedsopgave gaande: Feyenoord City. ProRail wil het station geschikt maken als regulier sprinterstation, zodat het altijd te gebruiken is en niet alleen bij evenementen. De ontwikkeling van dit station sluit aan op de MIRT-verkenning Oeververbinding Rotterdam. Wij zijn gevraagd een verkenning uit te voeren naar het FIS1 (functioneel integraal systeemontwerp)en RFO (ruimtelijk functioneel ontwerp), als onderlegger voor de MIRT-voorkeursbeslissing.

OV-knoop met HOV-halte

De MIRT-verkenning omvat de nieuwe HOV-verbinding Kralingse Zoom-Zuidplein via een nieuwe oeverbinding over/onder de Nieuwe Maas. Deze HOV-verbinding kruist de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht ter hoogte van de huidige evenementenhalte Rotterdam Stadion. Het treinstation vormt één OV-knoop met de beoogde HOV-halte Stadionpark. Naast het FIS1 en RFO voor een reguliere sprinterhalte wil ProRail ook een doorkijk ontwikkelen naar twee andere soorten stations op deze locatie, te weten een IC-station met vier perronsporen en een sprinterstation dat past in het Citysprinter-vervoerssysteem (Zie rapport Toekomstbeeld OV2040). Op Rotterdam Stadionpark moet bovendien een aparte keervoorziening worden aangelegd voor het keren van lege IC-treinen van/naar Rotterdam CS.

Interactief proces met ontwerpateliers

De ontwikkeling van het station en de sporen is gedaan in een interactief proces met de stakeholders. Daartoe werden om de circa 3 weken ontwerpateliers met de stakeholders belegd, waarin de afstemming en de ontwikkeling van ideeën werden besproken. Om tot een ontwerp van de spoorse infrastructuur te komen, zijn drie ontwerpateliers georganiseerd. Doel hiervan was dat er in de gedachtenontwikkeling meerdere alternatieven zouden ontstaan, die moeten worden verkend en waar vervolgens een keuzeproces over moet gaan plaatsvinden.

Bouwstenen-analyse

Om tot het RFO te komen zijn een vijftal ontwerpworkshops georganiseerd met de opdrachtgever en stakeholders om met behulp van de ‘Bouwstenenmethode’ via een verkenning tot gedragen alternatieven te komen. De Bouwstenen-analyse resulteert in een (RFO)schetsontwerp van de integrale voorkeursvariant(en). Daarnaast wordt er van de voorkeursvariant(en) een beeldimpressie gemaakt in de vorm van 3D-visualisaties om inzicht te geven in de transferknoop. Tot slot maken we een analyse van de impact van de invoering van het CitySprinter-vervoersconcept en bespreken dit met de stakeholders.

Samenwerking

De railverkeerstechnische inbreng wordt verzorgd door het ingenieursbureau Nexus-Rail.

LocatieRotterdam
Periode2021 - 2022
KlantProRail

Infra-ontwikkeling

Het gebruik van infrastructuur wijzigt continu. Bovendien moet de infrastructuur optimaal gebruikt worden tegen zo laag mogelijke kosten.

Lees verder

Stationslocaties

Reizen is tegenwoordig een dagelijkse bezigheid. Als aanvulling op alle virtuele contacten vinden échte ontmoetingen buitenshuis plaats. Stations zijn een attractieve bestemming op zichzelf geworden.

Lees verder