Ons project

Fietsenstalling Bijlmer ArenA | toepassing van simulaties en augmented reality

Steeds vaker worden simulaties en augmented reality door Movares ingezet om opdrachtgevers inzicht te geven in het ontwerp en daadwerkelijk gebruik van de te realiseren gebouwen, in dit geval een fietsenstalling. De spits wordt gesimuleerd met voetgangers en fietsers en zo wordt inzichtelijk hoe het drukste moment op de dag eruit ziet.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer neemt toe en daarmee wordt ook een groter beroep gedaan op het voor- en natransport ter plekke van stations en knooppunten. Dit vraagt niet alleen om goede aansluitende netwerken maar ook om goede parkeergelegenheid voor de fiets.

De stallingen worden steeds groter waardoor de piek in de ochtend- en middagspits steeds een hogere druk legt op bijvoorbeeld de entree en trappen in een fietsenstalling. Om zichtbaar te maken aan onze opdrachtgevers of de verschillende onderdelen van de stalling voldoende capaciteit hebben om deze piek af te wikkelen, zetten wij tijdens het ontwerpproces 3D computersimulaties in. In een vroegtijdig stadium van het ontwerpproces wordt hiermee zichtbaar of er knelpunten ontstaan, die daarna direct kunnen worden aangepast. Onderstaand filmpje is een weergave van een dergelijke simulatie voor Amsterdam Bijlmer ArenA.

Deze simulaties worden waar nodig gekoppeld aan het lokale verkeersmodel; een verkeerslicht in de buurt van de stalling heeft bijvoorbeeld veel invloed op de grootte van de stroom fietsen die tegelijk binnenkomt in de stalling. Die stroom dient snel te worden afgewikkeld, zodat er geen enorme wachtrijen en onveilige situaties ontstaan.

Naast deze simulatie ontwikkelden we ook een applicatie voor de smartphone. Met deze applicatie kon men, wandelend door de nieuw beoogde stalling, alvast de nieuwe situatie bekijken. Het ontwerp kwam zo tot leven en gaf aan de ontwerpers en opdrachtgevers een goed inzicht over hoe de fietsenstalling er na realisatie uit zal zien.

Fiets; hét Nederlandse vervoermiddel!

Wij zien de fiets als hét vervoermiddel dat uitstekend past binnen het duurzaamheidsdenken en een fysiek en economisch gezonde stad. Vandaar dat Movares een bijdrage...
Lees verder

Constructief Ontwerpen & Bouwkunde

Multidisciplinair werken, veel creatieve inbreng en het gebruik van innovatieve materialen en technieken. Dat zijn belangrijke ingrediënten voor een goed, kwalitatief constructief ontwerp.

Lees verder