Bij veel (sport-)evenementen en civiele werkzaamheden kunnen mensen zich vaak niet vrijelijk verplaatsen doordat het gevaarlijk of ongewenst is om zich op een parcours of weg te begeven. Door ongelijkvloerse kruisingen op deze locaties te creëren kunnen voetgangers zich wel vrijelijk bewegen. Uit onderzoek onder potentiële afnemers bleek dat er een grote vraag is naar dergelijke oplossingen, maar vaak wordt daar toch niet voor gekozen. De reden hiervoor is dat bestaande verplaatsbare voetgangersbruggen een lange opbouwtijd vergen en hoge kosten met zich meebrengen. In opdracht van en in samenwerking met EventBridge B.V. ontwikkelde Movares het idee van een EventBridge tot een verregaand vereenvoudigd en gestandaardiseerd modulair ontwerp, waardoor er een efficiëntieslag is gemaakt op meerdere vlakken, zoals voorbereidingstijd, logistieke kosten, arbeidsuren, opbouw- én demontagetijd. Hierdoor is de prijs voor de huur van een dergelijke brug én de opbouwtijd sterk gereduceerd in vergelijking met die van andere oplossingen.

Vraag van de opdrachtgever

EventBridge B.V. wilde een mobiele voetbrug ontwikkelen met een zo kort mogelijke opbouwtijd en die voor een zo breed mogelijk toepassingsgebied bruikbaar is, waardoor de doorstroom en veiligheid van voetgangers verbeterd wordt wanneer de voorzieningen ter plaatse niet voldoen of tijdelijk aangepast moeten worden. Daarbij werden veel specifieke eisen gesteld aan het ontwerp, zoals het kunnen transporten van de complete brug met één vrachtwagen zonder speciale ontheffingen of begeleiding voor op de weg. Het gewicht van de brug moest geminimaliseerd worden zodat deze ook nog met een autolaadkraan van de vrachtwagen zelf te monteren is. Als minimale maat voor de doorrijdthoogte was 4,6 meter en voor de overspanning van de brug 14 meter.

Uitgevoerde werkzaamheden

Movares werkte het concept van de klant volledig uit tot een uitvoeringsontwerp.

Bijzonderheden

De constructieve berekening en de technische tekeningen van Movares zijn ook gebruikt om het ontwerp goed te laten keuren door TÜV.

In 2014 won de EventBridge de Duurzaamheidsprijs Staal.

Samenwerking

VD Leegte Metaal heeft het uitvoeringsontwerp van Movares in overleg uitgewerkt tot productietekeningen en nam op basis daarvan de brug in productie.


Innovatie een van onze pijlers

Het was de nadrukkelijke wens van de klant om de brug in een zeer korte tijd van 2 a 3 uur opgebouwd te krijgen met slechts twee personen op elke willekeurige locatie in Nederland. Deze wens leidde er toe dat tijdens het gehele ontwerpproces en bij de uitwerking van elk onderdeel gekeken is naar de optimale balans tussen snel kunnen bouwen en een robuust systeem.

 

Kenmerken van dit project

 
LocatieWordt in heel Nederland geplaatst, onder andere bij evenementen en (weg)werkzaamheden
 
Periode2012 - Heden
KlantEventBridge B.V.

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?