Voor het bouwen van een nieuwbouwwoning of een kantoor dat groter is dan 100 m2 is het sinds 1 januari 2013 verplicht een Milieuprestatieberekening Gebouwen (MPG) bij de aanvraag te voegen. De MPG-berekening is niet verplicht voor andere functies, zoals winkels of scholen. Movares voerde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de evaluatie van de MPG-berekening uit. Hiervoor onderzocht Movares welke resultaten er in 2013 behaald zijn met de indiening van de MPG.

Uitgevoerde werkzaamheden

Bekijk de resultaten van de evaluatie:

> Artikel met samenvatting evaluatie, 2 augustus 2014 – Bouwregels

> Volledige rapportage evaluatie – website Rijksoverheid

Kenmerken van dit project

 
Periode2013 - 2014
KlantMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Word jij onze nieuwe collega?