Voor de sector Stadsingenieurs van gemeente Arnhem hebben wij een evaluatie uitgevoerd over de toepassing van innovatieve contract- en aanbestedingvormen. Op basis van onze ervaringen hebben we een evaluatieproces ingericht en uitgevoerd voor vier gemeentelijke projecten: één D&C contractvorm en drie aanbestedingen met het criterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving. We hebben de aanbestedingsdossiers getoetst, zowel procesmatig als juridisch, en gesproken met een zestal gemeentelijke en externe betrokkenen.

 

Een bouwproject op een nieuwe manier organiseren vraagt ook veel van de gehele organisatie. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verschillend, afhankelijk van de contractvorm. En om te komen tot goede criteria in een aanbesteding moet alle relevante projectkennis en –voorwaarden ontsloten kunnen worden. Onze evaluatie is gebruikt om hun eigen ervaringen te toetsen met “de” praktijk, zoals wij die in veel verschillende projecten tegenkomen. Daarnaast zijn aanbevelingen gedaan voor verdere ontwikkeling van methodes en werkwijzen.

 

Word jij onze nieuwe collega?