Tijdens de ERTMS Pilot is het baanvak Amsterdam-Utrecht voorzien van zowel de ATB spoorbeveiliging als de ERTMS spoorbeveiliging. De Pilot had als doel om kennis op te doen over de overgang naar ERTMS spoorbeveiliging en deze soepel te kunnen laten verlopen.

Vraag van de opdrachtgever

Voor een aantal onderzoeksvragen wordt in de Pilot ingezet op simulatie om de onderzoeksvragen en deelvragen te beantwoorden. Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn verschillende scenario’s gemodelleerd en gesimuleerd.

Uitgevoerde werkzaamheden

Verschillende onderzoeksvragen moesten worden onderzocht, zoals:

  • Kunnen er meer treinen rijden als er onder ERTMS wordt gereden?
  • Worden vertragingen sneller ingehaald wanneer onder ERTMS gereden wordt?
  • Hoe snel herstelt de dienstregeling zich na een verstoring, wanneer (een deel van) de treinen onder ERTMS rijden?

Hiervoor zijn verschillende scenario’s opgesteld die Movares heeft gesimuleerd. Voor deze scenario’s zijn o.a. de ERTMS remcurves en het machinisten gedrag gemodelleerd. Er is gewerkt met stochastische vertragingen en er zijn verschillende dienstregelingen gesimuleerd.

Kenmerken van dit project

 
LocatieUtrecht
 
Periode2014 - 2015
KlantProjectorganisatie ERTMS pilot

Wie zijn onze experts?

Word jij onze nieuwe collega?

Kennisgebieden