In het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) verzorgt ProRail de realisatie van de voorzieningen die nodig zijn om de belangrijkste natuurgebieden langs spoorwegen te ontsnipperen. De kleine faunavoorzieningen, bestaande uit droge tunnels of loopstroken, zijn hiervan een onderdeel. Doelsoorten zijn kleine zoogdieren en amfibieën.
Movares heeft alle engineeringwerkzaamheden verricht voor zo’n 80 locaties verspreid over heel Nederland; vanaf de conditionering en voorbereiding tot en met de begeleiding van de uitvoering.

Kenmerken van dit project

 
Periode2010 - 2011
KlantProRail