De trajectstudie N460a van de Provincie Zuid Holland beschrijft integrale oplossingen voor het Groot Onderhoud aan de N460a, met als doel het vergroten van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een minimalisatie c.q. het voorkomen slachtofferongevallen. In hoofdlijnen betreffen de maatregelen vervanging / renovatie van drie kunstwerken, het herinrichten van de rotonde bij Ter Aar, zodat fietsers beter worden beschermd en het verbeteren van de berminrichting. Het uitvoeren van het project Groot onderhoud N460a wordt in 2015 gerealiseerd.

Vraag van de opdrachtgever

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland verzorgt Movares de engineering, de contractvorming, begeleidt de aanbesteding, het contractmanagement tijdens de uitvoering en de oplevering van het groot onderhoud.

Uitgevoerde werkzaamheden

In dit project zijn, ter voorbereiding op het groot onderhoud, conditionerende onderzoeken en visuele inspecties uitgevoerd. Afstemming met diverse stakeholders, zoals gemeente Nieuwkoop en het Hoogheemraadschap Rijnland heeft plaatsgehad.

Een referentieontwerp en UAV-GC Contract is door Movares opgesteld. Het contractmanagement en oplevering wordt tevens verzorgd door Movares.

Bijzonderheden

Het project heeft geen tijd te verliezen, de doorlooptijd is krap en het stellen van de juiste prioriteiten is essentieel. Movares heeft daarom de volgende aanpak gekozen:

  • Een helder werkproces. Logische werkpakketten en per werkpakket de juiste deelprojectleider die zorgt dat producten op tijd tot stand komen en gegarandeerd in één keer goed zijn.
  • Een zeer gedegen engineeringproces. Mede dankzij bekendheid ter plekke, kennis van de kunstwerken en ervaring met vergelijkbare projecten bij de Pronvincie Zuid Holland.
  • Een stapsgewijze fasering.
  • Focus op resultaat, kwaliteit en tempo.
  • Een vast, deskundig, compact en proactief team in, dat ter plekke bekend is en op elkaar is ingespeeld en de klant volledig ontzorgd.

Kenmerken van dit project

 
LocatieAlphen aan den Rijn - Nieuwkoop
 
Periode2014 - 2015
KlantProvincie Zuid-Holland

Word jij onze nieuwe collega?