De engineering voor het groot onderhoud aan de N458a+b graag wordt samen met de Provincie uitgevoerd! Het project wordt door Movares integraal benaderd, waarbij de doelstelling is om zoveel mogelijk de opdrachtgever te ontzorgen. Dit betekent een proactieve ontwerpaanpak waarbij wordt gestart met een gedegen voorbereiding om de knelpunten duidelijk te krijgen.

Vraag van de opdrachtgever

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland verzorgt Movares de engineering en de aanbesteding.

Uitgevoerde werkzaamheden

In dit project zijn, ter voorbereiding op het groot onderhoud, conditionerende onderzoeken en visuele inspecties uitgevoerd. Afstemming met diverse stakeholders, zoals gemeenten en het waterschap heeft plaats gehad.

Een ontwerp (VO-DO) en een bestek wordt door Movares opgesteld.

Bijzonderheden

De engineering voor het groot onderhoud aan de N458a+b wordt samen met de Provincie uitgevoerd! Het project wordt door Movares integraal benaderd, waarbij de doelstelling is om zoveel mogelijk de opdrachtgever te ontzorgen. Dit betekent een proactieve ontwerpaanpak waarbij wordt gestart met een gedegen voorbereiding om de knelpunten duidelijk te krijgen. De benodigde onderzoeken worden voor een groot deel bepaald door de resultaten van de inspectie.

Movares is door haar specifieke achtergrond bij uitstek gewend om te werken met “de winkel open”. Bij het project N458a+b is dit een belangrijk aspect aangezien er op het traject geen goede omleidingsroute aanwezig is en daarom een volledige stremming van de weg niet mogelijk is.

Kenmerken van dit project

 
LocatieBodegraven - Reeuwijk
 
Periode2014 - 2015
KlantProvincie Zuid-Holland

Word jij onze nieuwe collega?