Ons project

Energietransitie Universiteit Utrecht

Om op zo’n relatief korte termijn CO2-neutraal te kunnen werken, is een aanzienlijke verandering in het energiesysteem van de universiteit nodig. Samen met ingenieursbureau Deerns hebben we onderzocht hoe de UU het toekomstige energiesysteem op een slimme manier kan inrichten, zodat er geen zwaardere netaansluiting nodig is. De resultaten helpen de UU hun energiestrategie aan te scherpen en om concrete stappen te zetten op weg naar een duurzame energievoorziening.

De UU wil maximaal inzetten op duurzame opwekking van energie op het Utrecht Science Park (USP). Tegelijkertijd worden grote veranderingen in de energiebehoefte verwacht als gevolg van ontwikkelingen in het vastgoedbestand en als gevolg van de elektrificatie van verwarming. Zo zal er in de toekomst niet meer worden verwarmd met de gasgestookte warmte-krachtcentrale (WKC). De toenemende elektrificatie van de energievoorziening heeft gevolgen voor de elektriciteitsaansluiting. De bestaande netaansluiting zal naar verwachting onvoldoende zijn. De aanleg van een grotere netaansluiting is echter duur en wordt bemoeilijkt door de congestie in het Nederlandse elektriciteitsnet.

Analyse

Allereerst hebben we het huidige energiesysteem van de UU geanalyseerd. Daarnaast hebben we de verwachte toekomstige ontwikkelingen van de elektriciteitsvraag beoordeeld:

 • de plannen voor lokale duurzame energieopwekking met windenergie en zonnepanelen
 • de verwachte veranderingen in de energievraag van gebouwen door renovaties en veranderingen in het gebouwenbestand
 • de (gedeeltelijke) elektrificatie van het verwarmingssysteem door middel van warmte- koudeopslag en lage en hoge temperatuur warmtepompen

  Naast een aantal no-regret-maatregelen hebben we de opties voor de opslag van warmte en elektriciteit onderzocht. De analyse toont de mogelijkheden en belemmeringen van verschillende oplossingen om de verwachte toekomstige elektriciteitsopwekking beter af te stemmen op de vraag. De resultaten van onze analyse hebben we voor de UU vertaald naar een roadmap om een duidelijk beeld te vormen van wanneer welke beslissingen moeten worden genomen.

  Bijzonderheden

  Dit project is een vervolg van een eerdere studie uit 2020, waarin Movares een Visie voor de Elektriciteitsvoorziening van de Universiteit Utrecht heeft ontwikkeld.

  Samenwerking

  Voor dit project hebben wij samenwerking gezocht met Deerns, een bedrijf met veel kennis en ervaring heeft op het gebied van warmtesystemen en warmteopslag.

  Gerelateerd nieuws & publicaties